E-learning Informele Zorg

SOFA-model

KerntaakVerlichten
CompetentiesOndersteunt het denken over het invulling geven aan de vernieuwde relatie(s).
OnderwerpSOFA-model
WerkvormReflecteren en toepassen
SamenstellingDrietal
NiveauMBO
  1. In deze opdracht ga je de verschillende rollen verkennen van de mantelzorger, met name de rol van de persoonlijke relaties met de naaste(n). Bestudeer hiervoor eerst de pagina’s  4 tot en met 8 van de publicatie:  Werkboek samenwerking mantelzorgers
  2. Op pagina 7 van deze publicatie, zie je onderstaand model staan. Je kijkt in het bijzonder naar de kolom van de Klantfasen in relatie tot de kolom van het Faciliteren. Bedenk per klantfase enkele onderwerpen en vragen (met betrekking tot de persoonlijke contacten) die jij als professional met de mantelzorger zou kunnen bespreken. Noem per fase minstens 3 onderwerpen of vragen.
  3. Ga vervolgens naar het model waarin de onderwerpen zijn uitgewerkt in vragen.
  4. Vergelijk de door jullie gevonden onderwerpen en vragen met het model.  Tot welke nieuwe ideeën en inzichten kom je?

Klik op de afbeelding oor meer informatie.