E-learning Informele Zorg

Regieversterkende benadering

KerntaakVersterken
Competenties- Heeft bijzondere aandacht voor situaties rond (L)VB waar (jonge) kinderen bij betrokken zijn. Toont in het dagelijks werk kennis te hebben over (L)VB, de daarbij behorende gedragskenmerken, en de gevolgen daarvan op de naaste(n). Signaleert dreigend isolement van ouders/brusjes en maakt dit bespreekbaar bij collega's.
OnderwerpRegieversterkende benadering
WerkvormToepassen en Conceptualiseren
SamenstellingDrietal
NiveauMBO

In de publicatie: Outreachend Werkt!  wordt in de inleiding gesproken over een regieversterkende benadering en uitleg gegeven over (de geschiedenis van) outreachend werken.

  1. Lees de inleiding en zoek op wat de begrippen: ‘regieversterkende benadering’  en ‘outreachend werken’  betekenen.
  2. Schrijf de gevonden informatie op.

Vaak wordt het begrip outreachend werken gebruikt rond mensen met een beperking. We gaan nu vanuit dezelfde gedachtegang redeneren naar de mantelzorger.

Stel je een gezin voor in de grote stad, laten we zeggen: Utrecht. Het gezin woont in een achterstandswijk. Twee van de kinderen in het gezin, de oudsten van 9 en 11 jaar oud,  hebben een licht verstandelijke beperking. De andere twee kinderen zijn nog heel jong namelijk 3 en 2 jaar oud. Vader is van Turkse komaf en heeft een eigen naaiatelier elders in de stad. Moeder zorgt voor het gezin. Het dagelijks huishouden is steeds lastiger te organiseren. De twee oudsten gaan naar een basisschool in de buurt, maar kunnen het eigenlijk niet bijbenen. Beleid op school is om de kinderen zo lang mogelijk op een gewone basisschool te houden. De spanning bij de jongens loopt op en dat is vooral thuis te merken. Ze zijn ongezeglijk, brutaal en willen niet meehelpen hun jongere broertje en zusje te helpen. Moeder klaagt steeds vaker en trekt zich steeds meer terug in huis. Moeder is als mantelzorger niet in beeld bij welzijnsorganisaties en wordt op school ook niet als dusdanig gezien.

3. Ga met elkaar in gesprek hoe je bij deze moeder ‘achter de voordeur’ kunt komen. Het gaat om vroegtijdige en zorgvuldige aandacht van de sociale professional. Het gaat ook om preventie zodat de problemen niet uitgroeien tot een problematiek die later misschien specialistische zorg of aandacht nodig heeft.  Je mag je fantasie gebruiken, erop los associëren maar ook je kennis inzetten. Neem voor dit gesprek 15 minuten en  schrijf alle mogelijkheden op.

4. Nu kiezen jullie uit je eigen gevonden ideeën, welk het meeste kans heeft en het meest realistisch is. Bestudeer het model van Van Ewijk op pagina 104 van ‘Outreachend werkt!’  zorgvuldig. Werk nu je gekozen idee uit waarbij je alle stappen doorloopt. Maak de stappen specifiek voor moeder in het licht van haar mantelzorgtaak. Bedenk bijvoorbeeld:

  • hoe je haar vertrouwen kunt winnen, nabij kunt zijn (bij welke stap hoort dit?);
  • wat je haar kunt brengen (zie stap 2);
  • hoe ze beter gebruik kan maken van de buurt (bij welke stap hoort dit?);
  • hoe ze familie, vrienden en de buurt kan informeren over haar situatie (bij welke stap hoort dit?);
  • hoe zij anderen kan vragen iets met de oudste kinderen te ondernemen (bij welke stap hoort dit?);
  • hoe je kunt ondersteunen om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de plannen ook duurzaam kunnen zijn.

5. Schrijf alle antwoorden op en bespreek met elkaar of je vindt dat het een goed geheel is.