E-learning Informele Zorg

Eigen regie mantelzorger

KerntaakVersterken
CompetentiesGeeft advies en praktische informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor de mantelzorger, zoals een mantelzorgmaatje en/of deelname aan een praatgroep. Stimuleert de mantelzorger de regierol te nemen ter voorkoming van isolement.
OnderwerpEigen regie mantelzorger
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
NiveauHBO

Op een dag vang je een gesprek op tussen een moeder en haar dochter.

De moeder (64) verzorgt haar partner (69) met hersenletsel. Moeder doet dit sinds 6 jaar. Ze doet het allemaal naast haar baan twee dagen in de week. Haar vriendinnen ziet ze nog zelden en ook de Franse les waar ze jaren naar toe ging, heeft ze opgegeven; “Pappa en ik kunnen toch niet meer naar Frankrijk op vakantie”.

De dochter (39) vindt dat moeder, hoewel ze haar zorg uit liefde geeft, geen enkel bewustzijn heeft van haar eigen leven en maakt zich hier zorgen over. Wanneer de dochter het overdragen van de mantelzorg ter sprake brengt, ketst moeder dit meteen af:  “Zorgen voor je eigen man, is geen mantelzorg, het is  geen keuze, maar gewoon mijn plicht”.

 

  1. In het bovenstaande voorbeeld trekt de dochter aan de bel uit angst voor sociaal isolement. De definitie van sociaal isolement is: het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven. Het gaat dan om persoonlijke relaties met familie, vrienden en bekenden waar mensen in geval van nood op terug kunnen vallen. Ga via internet op zoek naar de kenmerken en gevolgen van sociaal isolement.

 

  1. Verplaats je in de dochter. In hoeverre ben je het met haar eens? Laat je gevoel spreken. Welke gedachten zou je hebben wanneer jij deze dochter zou zijn?

 

  1. Hoe zou jij als professional moeder kunnen stimuleren om niet alles zelf te doen maar de regierol te nemen ter voorkoming van isolement? Bekijk ter inspiratie Een sterk netwerk en zoek zelf naar informatie op het internet.

 

  1. Wat zou de functie kunnen zijn van een praatgroep of een mantelzorgmaatje? Een plek waar moeder in contact komt met ervaringsgenoten?

 

  1. Wat zou jij als professional kunnen doen om moeder te stimuleren om deze regierol te nemen en haar daar ondersteuning bij te bieden? Benoem vijf concrete acties vanuit de professional. Een voorbeeld is het gezamenlijk invullen en bespreken van het hulpmiddel Heel het leven.