E-learning Informele Zorg

Morele dilemma’s

KerntaakVerlichten
Competenties-Maakt morele dilemma’s bespreekbaar.
OnderwerpMorele dilemma’s
SamenstellingViertal
Tijd60 minuten
NiveauHBO

Een aanzienlijk deel van de mantelzorgers van mensen met NAH ervaart het zorgen voor hun naaste niet als een vrije keuze. Wanneer men bij plotseling hersenletsel net wat bijgekomen is van de schrik, blijkt men al in de rol als mantelzorger te zijn gerold. Veel mantelzorgers hebben daarnaast het gevoel er alleen voor staan. Mensen uit hun omgeving weten vaak niet om te gaan met de nieuwe situatie en de mantelzorgers zelf kunnen de zorg moeilijk overdragen. Het gebeurt niet zelden dat familie en vrienden zich terugtrekken. Sociaal isolement en overbelasting liggen op de loer. Voor eigen zingevingsvragen is in de nieuwe situatie vaak weinig ruimte en morele dilemma’s worden niet  makkelijk gedeeld.

 

  1. In het artikel Mantelzorgers moeten meer stilstaan bij morele dilemma’s is te lezen over de handreiking die Wilco Kruijswijk heeft gegeven met betrekking tot mantelzorgers en morele dilemma’s. Lees het artikel.

 

 

 

  1. Kun je je voorstellen dat dit soort dilemma’s bij mantelzorgers spelen? Op welke manier heb je zelf al eens, binnen school, stage of privé te maken gehad met morele dilemma’s?

 

  1. Kruijswijk benoemt dat bij morele dilemma’s waarden en normen een rol spelen. Soms besef je niet eens dat jouw waarden en normen voor jou zo vanzelfsprekend zijn en dat dit verschilt van persoon tot persoon. Het wisselen van perspectief met de ander is derhalve van groot belang. Lees het volgende ervaringsverhaal. In de het laatste stuk van de tekst vraagt Fay om advies om beter met de situatie te kunnen omgaan. Welke vragen denken jullie dat hier onder liggen? Wat zouden jullie haar als hulpverlener willen meegeven?

 

  1. In de handreiking gaat Kruijswijk er vanuit dat drie onderwerpen een rol kunnen spelen bij morele dilemma’s: autonomie, goede zorg en rechtvaardigheid. Met autonomie wordt bedoeld dat iemand zijn leven moet kunnen leven zoals hij dat zelf wil. Dilemma’s waarbij het onderwerp goede zorg speelt, gaan erover dat als je goed wilt zorgen, je soms juist iets moet laten. Rechtvaardigheid gaat over het eerlijk verdelen van taken en over je rol als mantelzorger. Bereid samen een moreelgesprek met deze zus en één van haar ouders voor. Houd rekening met de verschillende taken die je hebt als professional  (herkennen, vormgeven, bespreekbaar maken etc. ). Denk na over de morele waarden die er voor ouder en zus spelen.
  1. Verdeel onderling de volgende rollen: hulpverlener, ouder, zus en een gespreksobservant. Voer het gesprek. Tracht als hulpverlener de verschillende perspectieven in te nemen en ben je bewust van je eigen mening of oordeel.
  2. Wat is je ervaring? Waar loop je tegen aan met betrekking tot vocabulaire en bagage?