E-learning Informele Zorg

Mantelzorgers en kinderen

KerntaakVerlichten
Competenties-Weet hoe te handelen in situaties rond NAH waarbij kinderen zijn betrokken en verwijst zo mogelijk door. Maakt morele dilemma’s bespreekbaar. Heeft aandacht voor het (oppakken van) het eigen leven van de mantelzorger. Zoekt samen met de mantelzorger naar mogelijkheden met betrekking tot het ontlasten van zorgtaken.
OnderwerpMantelzorgers en kinderen
WerkvormReflecteren (waarnemen en overdenken)
SamenstellingTweetal
Tijd90 minuten
NiveauHBO

Voor deze opdracht maak je gebruik van het boek Een lepel in de soep. Van Dam en Meijer (2017).

Een aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel heeft een gezin. Wie een gezin heeft, is doorgaans druk met de verzorging en opvoeding van de kinderen. Als partner van iemand met hersenletsel kun je als mantelzorger druk zijn met (het organiseren van) zorgtaken. Je kunt je misschien voorstellen dat mantelzorgers van een partner met NAH met een gezamenlijk gezin, kunnen worstelen met hoe zij hun aandacht kunnen verdelen.

Bij de rol van mantelzorger is het belangrijk ook nog partner, kind of ouder te mogen zijn van de zorgontvanger: Draai het eens om (Movisie), 2017.

  1. Ga in gesprek aan de hand van de volgende vragen:

Hoe zag/ziet  jullie gezin er uit? Hoe was/is de taakverdeling in jullie gezin? Was/is er sprake van (mantel)zorg in jullie gezin? Welke negatieve of positieve gevoelens kan zorgen opleveren? Bied je zorg aan gezinsleden wanneer dit zich voordoet? Zitten er grenzen aan het bieden van zorg aan gezinsleden? Welke invloed kan het mantelzorg geven hebben op de onderlinge relatie?

  1. Lees het verhaal van José Espinola Vazquez uit Een lepel in de soep (Van Dam & Meijer, 2017) op pagina 150 en 151. Je hebt nu een casus gelezen over een gezin dat mogelijk belast is. In hoeverre denk je dat dit gezin zeer zwaar belast is, overbelast is of (nog) niet overbelast is? Geef precies aan waardoor je tot je conclusie komt. Ga na welke aspecten in de casus de situatie voor het gezin met name wel of niet belastend maken.

 

 

  1. Ga na wat je nog meer zou willen weten van de hoofdmantelzorger/partner van José om de mate van belasting te kunnen bepalen.
  2. Gebruik het meetinstrument Ediz en vul deze in alsof je de partner van José bent. Stel dat je, als sociale professional, dit instrument had ingezet, wat had dit opgeleverd?
  3. Bedenk vijf korte activiteiten die je als hulpverlener zou kunnen inzetten om in gesprek te gaan met José’s kinderen en partner om inzicht te krijgen in hoe zij de situatie ervaren en waar zij behoefte aan hebben. Zorg voor een logische opbouw in activiteiten en mogelijke doelen. Maak gebruik van het onderstaande schema.
Soort activiteit Individueel/met beide kinderen/met José/met moeder. Doel/ gespreksonderwerp
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Stel jullie voor dat er met name behoefte is aan:
  • Opvoedondersteuning (zie ook pp. 153 – 155).
  • Momenten waarop moeder en kinderen iets leuks kunnen gaan doen en waarbij José in goede handen is.
  1. Welke mogelijkheden zijn er, denken jullie?

8. De inzet van vervangende zorg kan voor mantelzorgers prettig al dan niet wenselijk zijn. Toch is de stap naar het uit handen geven van zorg en taken aan “vreemden” vaak een grote stap voor directe naasten. Bedenk welke dilemma’s zich voor kunnen doen op dit  gebied. Bedenk er minimaal vijf.