E-learning Informele Zorg

Casemanager

KerntaakVersterken
Competenties -Begrijpt dat de mantelzorger vragen kan hebben rondom het betekenis geven aan hun hernieuwde leven.
OnderwerpCasemanager
WerkvormAbstraheren, Toepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
NiveauHBO

 

Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen met NAH en hun mantelzorgers tegemoet gekomen, zoals onduidelijkheid over de mogelijkheden voor zorg en begeleiding, onzekerheid over het verloop van de ziekte, overbelasting van mantelzorgers en miscommunicatie tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners en cliënt.

 

  1. Casemanager is een overkoepelende term voor diverse functies. Denk aan de mantelzorgmakelaar, mantelzorgondersteuner en de onafhankelijke cliëntondersteuner. Zoek de kernmerken van deze functies op en vergelijk ze met elkaar. Waar zitten de verschillen en waar de overeenkomsten?

 

  1. Hieronder zie je een infographic. Kijk waar de functie van casemanager dementie staat. Bedenk daarbij dat mensen met NAH, in tegenstelling tot andere groepen mensen met een beperking, veelal voor een kortere of langere tijd van de diensten van een ziekenhuis of revalidatiecentrum gebruik maken. Wat vind je een goede plek/ positie voor de casemanager voor mensen met NAH? Waar zou je de casemanager willen plaatsen? Geef argumenten voor je keuze.

 

infographic ‘Wie is wie in de wijk’ Vilans

 

Dirk (40) is na een avond in de kroeg van zijn fiets gevallen. In eerste instantie lijken de gevolgen beperkt  maar in zijn nabije omgeving valt gedragsverandering op. Vooral Dirks partner Ivo (42) merkt op dat hij prikkelbaar is en taken niet meer goed overziet. Na een zoektocht blijkt er sprake van hersenletsel en wordt de link gelegd met het fietsongeval. Er wordt gestart met revalidatie bij Klimmendaal. Ivo merkt dat hij door alle veranderingen niet meer in staat is om zijn werk en hobby’s uit te voeren zoals hij dat eigenlijk zou willen.
  1. Noteer tien vragen die Ivo mogelijk heeft over het geven van invulling aan hun hernieuwde leven samen.

 

  1. Stel dat jij als casemanager bij deze situatie betrokken zou zijn. Wat zou je doen om vanaf het begin ook Ivo’s perspectief goed in beeld te krijgen? Welke actie zou je (kunnen) ondernemen rondom Ivo’s vragen? Wanneer zou je je focussen op Ivo, wanneer op Dirk en wanneer op beiden?