E-learning Informele Zorg

Wegvallen van de mantelzorg

KerntaakVersterken
Competenties-Maakt bespreekbaar wanneer de mantelzorger voor korte of langere tijd wegvalt. Brengt kennis over rouwverwerking op een passende manier in in het gesprek. Is in staat de mantelzorger te leren hoe hij actief zijn situatie kan veranderen. Kan bespreken hoe partners verdergaan in intimiteit en seksualiteit.
OnderwerpWegvallen van de mantelzorg
WerkvormErvaren, Reflecteren
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
NiveauHBO
  1. Zoek op minimaal 3 sites wat een beroerte is. Vergelijk de informatie van de 3 sites. Is de informatie overeenkomstig? Zie je accentverschillen?

Bron Hartstichting

 

Lydia zorgt al 10 jaar voor haar man Dennis. Samen hebben ze 3 kinderen die inmiddels uit huis zijn en in de stad  studeren. Dennis heeft 10 jaar geleden een hersenbloeding gekregen. Een hersenbloeding wordt ook wel een beroerte genoemd. Dennis heeft veel onzichtbare en ook zichtbare gevolgen van de beroerte. Hij heeft een Neglect en verlamming aan de linkerkant van zijn lichaam en hij heeft moeite met spraakproductie. Verder zijn er emotionele problemen en barst Dennis regelmatig in woede uit. Ook kan hij inactief zijn.

Lydia neemt steeds meer emotionele afstand van Dennis. Zijn gedrag ergert haar en ze is moe van het steeds maar regelen om te voorkomen dat er weer iets gebeurt. De afstand tussen hen wordt groter en groter. Ze bespreekt met de sociaal werker dat ze wil scheiden maar dat ze dat niet durft uit te spreken omdat ze geen mogelijkheden ziet voor Dennis om toch thuis te blijven wonen.

 

2 Jij werkt bij een wijkteam als sociaal professional. Je kent Lydia en Dennis nauwelijks. Via de huisarts is Lydia bij jou gekomen. Ze vertelt je dat ze niet meer zo’n leven wil met zorgen, spanning en verminderde liefde. Er is al jaren geen sex meer en de intimiteit wordt ook steeds minder. Maar ze weet niet wat te doen. Wat zijn je eerste gevoelens en gedachten bij dit verhaal? Probeer niet in de actie te gaan maar even een pas op de plaats te maken. Schrijf je eigen bevindingen en bedenkingen op. Schrijf ook je vragen op.

3 Denk je dat Lydia rouwt? Zo ja, door wat wordt de rouw opgeroepen denk je? Het kunnen ook meerdere oorzaken zijn. Zo nee, hoe noem je dan het proces waar Lydia in zit volgens jou? Op welke manier denk je het gesprek op gang te brengen over haar keuze om bij Dennis weg te gaan? Op welke manier kan het gesprek gericht worden op intimiteit en sexualiteit? Wat is er bij jou nodig om het gesprek over deze onderwerpen te voeren?

4 Lees het artikel van de literatuurlijst: Wat als de mantelzorger wegvalt?‘van Ellen Witteveen.

Stel je voor dat Lydia de keus gemaakt heeft om het te proberen samen. Langzaamaan wordt er gezocht naar intimiteit. De twijfel zit er nog steeds maar de professionele ondersteuning helpt Lydia om emotioneel weer meer bij haar man betrokken te zijn. Je zou denken dat het wegvallen van de mantelzorger op dat moment niet (meer) aan de orde is. Geef minimaal 4 argumenten waarom het toch belangrijk is om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Maak gebruik van de column die je net gelezen hebt.