E-learning Informele Zorg

Brusjes

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen, bespreekbaar maken en met collega’s communiceren. Beschouwt de persoon met NAH, de mantelzorger, de naaste(n) en de vrijwilligers als samenwerkingspartners.
OnderwerpBrusjes
WerkvormToepassen, Abstraheren
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauMBO

Lees en leef je in in de volgende casus:

 1. De familie Koska is op vakantie in de Italiaanse Alpen met het hele gezin. Vader, moeder en drie puberkinderen (Maja, Nika en Danilo). Zoon Danilo (18) gaat geregeld een eind fietsen in de vroege ochtend. Soms samen met zijn vader maar ook geregeld alleen. Op een ochtend keert Danilo niet terug voor het ontbijt waar hij normaal gesproken altijd aan deelneemt. Al spoedig verschijnen er drie politieagenten op de camping die vader en moeder schokkend nieuws mededelen. Danilo blijkt van de weg geraakt en in een ravijn gestort. Hij is per traumahelikopter afgevoerd  naar het meest dichtbijzijnde ziekenhuis, 120 kilometer verderop. Danilo blijkt een hersenkneuzing te hebben.Een hersenkneuzing, ook wel hersentrauma of contusio cerebri genoemd, is een ernstige vorm van traumatisch hersenletsel waarbij het hersenweefsel beschadigd is geraakt. In tegenstelling tot een hersenschudding waarbij er geen hersenweefsel beschadigd is. Bij een hersenkneuzing is er altijd sprake van bewustzijnsverlies van minsten vijftien minuten en het bewustzijnsverlies is ook dieper dan bij een hersenschudding.  Door de kracht van de klap of botsing op het hoofd ontstaat een kneuzing van het hersenweefsel. Het hersenweefsel gaat kapot en door zwelling wordt hersenweefsel verdrukt door bloed en wondvocht. Hierdoor ontstaan vaak uitgebreide en complexe beschadigingen van de hersenen. De ernst en plaats van de kneuzing maken dat de gevolgen van dit trauma bij de één heftiger zijn dan bij de ander. Dit kan variëren van snel en vrij volledig herstel, tot ernstiger vormen met neurologische restverschijnselen en invaliditeit, tot gevallen waarbij patiënten in coma blijven en na kortere of langere tijd overlijden. Zie hersenletsel-uitleg.nl
 2. Wat moeten deze ouders nu in deze pittige situatie? In dit land waar ze de taal niet spreken? Met hun twee dochters (16 en 15) die net uit het zwembad kwamen en hun ouders in paniek aantroffen toen ze dit slechte nieuws hoorden en die nu ook zorg nodig hebben? Beantwoord deze en alle andere vragen die in je opkomen en maak deze casus verder af in minimaal 1 A4tje.
 3. We gaan ervan uit dat Danilo na de acute fase terug naar Nederland vervoerd zal worden. Wanneer je naar het onderstaande schema kijkt, zie je dat daarna de revalidatie- en chronische fase zullen volgen. Met welke professionals zal het gezin in aanraking komen in de periode die komen gaat? Maak een opsomming per fase.
   Acute fase   Revalidatiefase  Chronische fase
  Er is hersenletsel. Er was sprake van een aanloopperiode waarin verschijnselen zich geleidelijk openbaarden of het letsel plotseling ontstond. Op grond van de diagnose is het type hersenletsel bekend.

  Men is patiënt in het ziekenhuis, ondergaat noodzakelijke medische ingrepen en is zich meer of minder bewust van wat plaatsvindt.

  Persoon en naaste(n) gaan idealiter ‘in dialoog’ met professionals om informatie uit te wisselen, elkaar goed te begrijpen en een behandelplan op te stellen.

  Op deelgebieden starten snel specifieke functietrainingen waarvoor actieve inzet van persoon van belang is.

  Persoon is begonnen met verwerken en accepteren van de gevolgen en langzaam wordt de impact duidelijk.

  Men is patiënt in een revalidatiecentrum, en is meer actief betrokken bij de keuzes in interventies en het behandelplan gericht op functieherstel en activiteiten.

  Persoon en naasten zijn idealiter in dialoog met elkaar en met professionals over behandeling en impact voor toekomst

  Keuze voor traject met diverse medische, en sociale interventies en activiteiten gericht op zingeving en als voorbereiding op re-integratie.

  Diagnostiek is gericht op de blijvende gevolgen van het letsel. Het wordt duidelijk welke langer durende zorg en ondersteuning nodig zijn.

  Men kan cliënt worden van thuiszorg, bewoner van een instelling of bezoeker van een dagcentrum. Naasten kunnen structureel in de rol van mantelzorger terecht komen.

  Persoon en mantelzorger kunnen uit beeld raken bij professionals en dienen indien gewenst actief contact te zoeken

  Dialoog is gericht op interventies en activiteiten ten aanzien van re-integratie in een gewenste woonomgeving of m.b.t. werk of vrije tijd.

  Figuur: Het medisch herstelproces  (bron: Communicatie bij hersenletsel. Begrijpen we elkaar? Admiraal, Visser, Wilken & Witteveen, 2010).

 4. Probeer te bedenken wat deze fasen vragen van de hoofdmantelzorger en hoe jij als sociaal werker hem/haar hierin kan bijstaan.
 5. Door het traumatisch hersenletsel dat Danilo heeft opgelopen en alle (mogelijke) gevolgen die dit heeft voor Danilo en zijn gezin, zijn Maja en Nika brusjes geworden. Het woord brusje is een combinatie van de woorden broertje en zusje. Het woord brusje wordt gebruikt voor de broertjes en zusjes van kinderen die extra zorg nodig hebben omdat ze een beperking hebben. Dat kan elk soort beperking zijn, zoals autisme, het downsyndroom, een lichamelijke beperking en ook NAH. Bezoek een brusjes-blog of- forum en verdiep je verder in wat het betekent om een “brusje van” te zijn.