E-learning Informele Zorg

Herstel

KerntaakVersterken
CompetentiesKan het herstelproces van de mantelzorger ondersteunen.
OnderwerpHerstel
WerkvormAbstraheren
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauMBO

 

  1. Bekijk de casus van Monique. Waarin herken je aspecten van (levend) verlies bij Monique en haar naasten?

 

  1. Een term die veel wordt gebruikt in de psychische gezondheidszorg is herstel. Bij herstel gaat om het terugvinden van een betekenisvol leven in een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid. Bespreek hoe jullie als professional herstel van naasten zouden kunnen faciliteren.

 

  1. Bekijk in het onderstaande schema de verschillende persoonlijke- en levensdomeinen en bedenk bij drie onderdelen hoe je Monique’s naasten zou kunnen begeleiden in hun herstel.

Domeinen in de psychosociale rehabilitatie, bron: Admiraal, Wilken, Witteveen & Visser, 2010.

  1. De sociaal werkers van Noorderbrug hebben Monique en haar naasten onder andere psycho-educatie gegeven. Psycho-educatie is een vorm van behandeling waarin informatie wordt gegeven over de problematiek zodat naasten meer vaardigheden, kennis en inzicht krijgen. Dit geeft de mogelijkheid beter mee te leren leven.  Bespreek welke inzichten de psycho-educatie Monique en haar naasten heeft gegeven en hoe inzicht in de problematiek herstel van naasten kan bevorderen.

 

  1. Ook het (weer) oppakken van werk of andere bezigheden is een belangrijk onderdeel van het herstelproces. Bekijk de film ‘Mantelzorg en Werk’ (filmlijst) en noteer tenminste drie tips om mee te geven aan naasten wanneer zij het werk weer gaan oppakken.