E-learning Informele Zorg

Casemanager

KerntaakVersterken
Competenties -Begrijpt dat de mantelzorger vragen kan hebben rondom het betekenis geven aan het hernieuwde leven.
OnderwerpCasemanager
WerkvormAbstraheren, Toepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
NiveauMBO

 

Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen met NAH en hun mantelzorgers tegemoet gekomen, zoals onduidelijkheid over de mogelijkheden voor zorg en begeleiding, onzekerheid over het verloop van de ziekte, overbelasting van mantelzorgers en miscommunicatie tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners en cliënt.

 

 

  1. Bovenstaand beschrijft de functie van casemanager. Hieronder zie je een infographic . Bekijk eens goed waar de functie van casemanager dementie staat. Bedenk daarbij dat mensen met NAH, in tegenstelling tot andere groepen mensen met een beperking, veelal voor een kortere of langere tijd in een ziekenhuis of revalidatiecentrum zijn. Vind je dit ook een goede plek/ positie voor de casemanager voor mensen met NAH? Waar zou je de casemanager willen plaatsen? Geef argumenten voor je keuze.

 

infographic ‘Wie is wie in de wijk’ Vilans

 

  1. Je ziet dat er in bovenstaande infographic ook mantelzorgondersteuning staat. Hoe verhouden zich de functie van casemanager en mantelzorgondersteuner zich tot elkaar? Geef 2 overeenkomsten en 2 verschillen in de functie.

 

 

Dirk (40) is na een avond in de kroeg van zijn fiets gevallen. In eerste instantie lijken de gevolgen beperkt  maar in zijn nabije omgeving valt gedragsverandering op. Vooral Dirks partner Ivo (42) merkt op dat hij prikkelbaar is en taken niet meer goed overziet. Na een zoektocht blijkt er sprake van hersenletsel en wordt de link gelegd met het fietsongeval. Er wordt gestart met revalidatie bij Klimmendaal.

 

  1. Noteer tien vragen die Ivo mogelijk heeft over het geven van invulling aan hun hernieuwde leven samen.

 

In hoeverre denk je dat de mantelzorgondersteuner of de casemanager de mantelzorger kan ondersteunen bij deze vragen?