E-learning Informele Zorg

Mantelzorg en kinderen

KerntaakVerlichten
Competenties-Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/dagbesteding. Maakt het inzetten van een vrijwilliger bespreekbaar met de mantelzorger.
OnderwerpMantelzorg en kinderen
WerkvormReflecteren
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauMBO
  1. Lees de strip ‘Rechtvaardigheid’ in het document ‘Draai het eens om’ van Movisie en Expertisecentrum Mantelzorg. Je ziet hier hoe een moeder worstelt met de invulling van haar moederrol. Wanneer één van de kinderen NAH heeft, gaat daar vaak veel aandacht naartoe. De andere kinderen zijn gezond en kunnen meehelpen, maar hebben ook recht op aandacht van hun moeder.

2. Wat zou de vraag van deze mantelzorger kunnen zijn? Formuleer allebei minimaal 2 (hulp)vragen of behoeften. Vergelijk deze vervolgens met elkaar. Bespreek de hulpvragen en kom tot twee gezamenlijke vragen.

3. Bekijk nu de film ‘ Mantelzorg en Respijtzorg ‘(zie filmlijst).

Voor welk van deze (hulp)vragen/behoeften denken jullie dat respijtzorg of de inzet van een vrijwilliger passend is? Wat zou dit betekenen voor de overige kinderen in het gezin?

 

Bron: Kruijswijk Peters & Guijt, 2018

4. In onderstaand voorbeeld zie je dat een moeder het overzicht kwijtraakt, met gevolgen voor het hele gezin.

Nirmala (38) woont, samen met haar 3 kinderen in de basisschoolleeftijd, in een buitenwijk van een grote stad. Haar oudste zoon Rudy heeft 3 jaar geleden een verkeersongeluk gehad. In eerste instantie leek hij daarvan goed te herstellen maar geleidelijk aan wordt duidelijk dat er neurologische problemen zijn. Rudy kan niet goed meekomen op school, hij overziet zijn taken niet, hij is prikkelgevoelig en kan ook zijn emoties niet in de hand houden. Zijn juf, een remedial teacher, een orthopedagoog en ook enkele sociale professionals uit het wijkteam, hebben alles op alles gezet om Rudy en het gezin te ondersteunen. Rudy kan echter nauwelijks leren van zijn ‘fouten’. Uiteindelijk wijst een onderzoek uit dat er sprake is van traumatisch hersenletsel. De gevolgen van het ongeluk raken niet alleen Rudy maar het hele gezin. Door alle onrust, verdriet en onmacht thuis, is vader elders gaan wonen. Rudy mist hem enorm en kijkt uit naar de maandelijkse hereniging. Nirmala krijgt opvoedingsondersteuning, ook waar het de jongste kinderen betreft. Nirmala voelt zich een slechte moeder omdat zij het huishouden niet op orde krijgt. In de buurt houden mensen zich steeds meer afzijdig van haar omdat de kinderen voor veel geluidsoverlast zorgen en de ruzies in huis door de dunne wanden te horen zijn. Ook de financiën leveren een groot probleem op. Nirmala heeft schulden en kan niet altijd de huur betalen. Haar vriendinnen nemen haar en de kinderen soms mee uit naar het stadspark om er te spelen en picknicken. Toch voelt Nirmala zich alleen staan voor alle problemen. 

Bron: Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten (Brandts & Witteveen) in Handboek Werken in de Wijk (Wilken en Van Bergen Red.).

Verbondenheid met een steunend netwerk dat soms ook vervangende zorg levert, draagt bij aan een fijn gezamenlijk leven, de volhoudtijd van de mantelzorger en het welbevinden van de overige gezinsleden. Stel je voor dat Nirmala geen (extra) beroep kan of wil doen op haar eigen netwerk. Welke overige mogelijkheden zijn er voor vervangende zorg? Denk aan zorg en ondersteuning door vrijwilligers, logeerhuizen et cetera. Ga op zoek naar vervangende zorg in jullie eigen buurt, die geschikt zou kunnen zijn voor Rudy. Ga door met zoeken tot jullie tenminste vier opties hebben gevonden.

 

  1. Stel je voor dat jullie als professional het gesprek met Nirmala zouden aangaan over vervangende zorg. Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat zij zich echt gesteund voelt en het gevoel krijgt (meer) overzicht te krijgen en meer aandacht te kunnen hebben voor haar huishouden en overige gezinsleden?