E-learning Informele Zorg

Gespecialiseerde revalidatie en deltaplan

KerntaakVerbinden
Competenties-Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met NAH en de mantelzorgers. Heeft kennis van het regionale en landelijke aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt.
OnderwerpGespecialiseerde revalidatie en deltaplan
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingTweetal
Tijd75 minuten
NiveauHBO
 1. Deze opdracht gaat over belangenverenging hersenletsel.nl

Gebruik de link en bekijk de site globaal.

Bestudeer vervolgens het video-filmpje Een deltaplan is nodig dat plm. 6 minuten duurt. Kijk het helemaal uit.

Er wordt gesproken over:

 • ketenzorg
 • ligduur in de revalidatie
 • goede diagnostische modellen
 • gefragmenteerde zorg
 • overkoepelende verantwoordelijkheid

Deze opdracht maak je in het licht van thema: ‘Sociale kaart kennen en benutten’. Waardoor denk je dat deze termen juist bij dit thema zo belangrijk zijn? Ga in gesprek en bedenk in ieder geval 3 redenen.

 1. Hieronder worden enkele zinnen van de revalidatiearts aangehaald:
De revalidatiearts noemt: “de doorplaatsing van het ziekenhuis naar de gespecialiseerde revalidatie strandt op capaciteitsproblemen”. Hij doelt op het probleem dat mensen met een hersenletsel in het ziekenhuis uitbehandeld zijn maar dat er geen plek is in het revalidatiecentrum om te werken aan hun herstel.

Vervolgens zegt hij: “het hangt van de assertiviteit van de familie af of ze het eerste advies voor lief nemen of niet”.  Hiermee doelt hij op het toeval waar mensen terechtkomen als de revalidatie geen plek voor ze heeft.  Wanneer familie erop staat, en dat goed weet te verwoorden, zijn er toch meer kansen voor degene met hersenletsel.

Hoe krijgen de familie en vrienden van de patiënt (met hersenletsel) informatie over de doorplaatsingsmogelijkheden? Hoe leren zij in korte tijd de sociale kaart kennen?

 

 1. Zoek op de site hersenletsel.nl en op www.handicap.nl hoe zij daar in geholpen worden. Is de informatie wat jullie betreft, afdoende? Beargumenteer je antwoord.
 2. Wanneer familie weet welke organisaties er zijn, is er de vraag hoe zij te weten komen welke mogelijkheden die organisaties bieden. Zoek 3 organisaties (in je eigen regio) waar mensen naartoe kunnen na een ziekenhuisopname en schrijf op wat precies de taak van deze organisatie is. Denk in termen van Verzorgen/ Verplegen/ Behandelen/ Begeleid Wonen/ Thuis wonen met zorg/ etc.
 3. Met deze kennis gaan zij in gesprek en willen op basis daarvan keuzes maken. Het is vanzelfsprekend dat zij het beste uit het traject willen halen om degene met hersenletsel zo goed mogelijk te laten herstellen. Bij welke professional in het ziekenhuis kunnen ze advies krijgen? Met wie kunnen ze volgens jullie het beste in gesprek gaan? Is dat de huisarts, de sociaal werker, de revalidatiearts, de verpleging, de therapeuten, of …? Kies één of meerdere van de professionals en beargumenteer waarom je de familie adviseert met deze professional(s) in gesprek te gaan. Waarin denk je dat een sociaal werker het verschil kan maken? Kijk eens naar de algemene competenties bij dit thema in het competentieprofiel en bekijk welke competenties jij al hebt. Leg aan de ander uit hoe die competenties zichtbaar worden.
 4. De familie geeft aan toch echt te staan op een vervolgtraject in het revalidatiecentrum op de afdeling hersentrauma (een gespecialiseerde revalidatieafdeling). Er is helaas pas over enkele weken een plek beschikbaar. De patiënt kan niet in het ziekenhuis blijven. Wat zijn dan de mogelijkheden om die tijd te overbruggen? Noem minstens 5 mogelijkheden waar iemand kan verblijven.

3. De arts uit het video filmpje benoemt de mogelijkheid van een Deltaplan. In de wereld van Dementie is een Deltaplan Dementie, een coöperatie, een samenwerking van organisaties om de krachten te bundelen.  Het vervolg op het Deltaplan Dementie is de Nationale Dementiestrategie.

Welke kansen zie je hier voor de groep mensen met hersenletsel en hun naasten? Welke taak zou hiervoor bij de belangenvereniging hersenletsel.nl kunnen liggen?

Hoe zouden naasten hierbij geholpen zijn? Denk je dat de organisatie ervan integraal moet zijn; dus dat organisaties die mensen met hersenletsel ondersteunen samenwerken met organisaties die de belangen van informele zorgers behartigen? Verklaar je nader.

 

Als je nog tijd hebt dan kun je de Nationale Dementiestrategie doorkijken en met name pagina 16 over ‘ Leven met Dementie’ lezen.