E-learning Informele Zorg

Mannen en mantelzorg

KerntaakVerlichten
CompetentiesMaakt de mantelzorgers attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via bestaande organisaties.
OnderwerpMannen en mantelzorg
WerkvormToepassen
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauHBO

Bron: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/Mannen-en-mantelzorg.pdf

  1. Deze opdracht gaat over mannen die een mantelzorgtaak hebben. Het gaat ook over hun netwerk in werk en vrije tijd en hoe dat netwerk hen helpt om een goed leven te hebben. Maar waar vind je deze contactgroepen? Lees de publicatie in zijn geheel.
  2. Bekijk daarna de video ‘Mannen en mantelzorg’ in de filmlijst die hoort bij deze e-learning. In de video wordt gesproken over de noodzaak om de specifieke kenmerken van mannelijke mantelzorgers te herkennen.  Ga met elkaar in gesprek over de mogelijke kenmerken. Je kunt daar ook je eigen ervaringen (dus van een mannelijke mantelzorger die jou bekend is) bij gebruiken. Welke kenmerken kunnen jullie selecteren? Zijn deze kernmerken nu echt specifiek voor mannen? Met andere woorden: je hebt kenmerken gegeven maar wat is daar tegen in te brengen?
  3. In de video zie je ook dat een eigen netwerk voor mannelijke mantelzorgers belangrijk is. Neem de casus Simon op pagina 22 uit de gelezen publicatie. Waar staat ‘Moeder met Alzheimer’ daar vul je in : ‘Broer met NAH’.

Beantwoord (vanuit wat je weet van de gekozen casus) samen de volgende vragen:

a. Welk effect heeft de mantelzorgtaak op zijn eigen leven? Noem 5 effecten.

b. Heeft deze mantelzorger een netwerk? Zo ja, uit welke mensen bestaat dat netwerk?(familie, vrienden, collega’s). Heeft hij een intieme of een meer oppervlakkige relatie met hen? Is dat netwerk gerelateerd aan een activiteit (hobby zoals sport/ muziek/ reizen) of aan de zorgtaken die hij heeft? (andere zorgverleners). Zo nee, hoe denk je dat het komt dat hij geen netwerk heeft? (je mag vrijuit associëren).

c. Maakt deze mantelzorger deel uit van een ervaringsgenotengroep? Zo ja, bestaat die groep uit enkel mannen of is het gemixt?

 

  1. Als sociaal werker bij het steunpunt mantelzorg krijg je van diverse kanten (van professionals en van mannelijke mantelzorgers) de vraag om een contactgroep te organiseren voor mannen. Jij gaat met je manager hierover in gesprek en daar komt uit dat je een verkenning gaat maken.

Je gaat uitzoeken welke activiteiten er bij de diverse organisaties in de regio al zijn. Neem je eigen regio (waar je woont) als uitgangspunt. Zoek op mantelzorg/ mannen/ contactgroepen. Welke organisaties zijn actief daarin en wat zijn de doelen die voor de groepen gesteld zijn? Maak een overzicht van minimaal 5 grote organisaties en schrijf de doelen erbij.

Waar zou het mantelzorgsteunpunt een meerwaarde kunnen zijn voor mannelijke mantelzorgers? Schrijf een korte notitie waarin je een uitlijning maakt voor zo’n groep. Bedenk wat de voors en tegens kunnen zijn (is het wenselijk, is er behoefte aan?). Bedenk of er wel of niet een professional bij aanwezig moet zijn, of het leeftijdsgebonden is en of het een vast of een open programma heeft.

Je gaat nu de 5 gekozen organisaties aanschrijven met de vraag of zij een groep willen starten en of ze mannelijke mantelzorgers willen informeren. Bedenk of je met deze organisaties wilt samenwerken of dat je een eigenstandig aanbod hebt. Geef voor al je keuzes goede argumenten.