E-learning Informele Zorg

Maatje voor de mantelzorger

KerntaakVerbinden
Competenties-Kent de kracht van een maatje, weet waar die te vinden zijn en stimuleert de mantelzorger om daar gebruik van te maken. Zorgt ervoor dat er een matching bij een vrijwilligersorganisatie plaatsvindt Maakt heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger. De professional evalueert dit met de vrijwilligersorganisatie.
OnderwerpMaatje voor de mantelzorger
WerkvormErvaren en Toepassen
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. In deze opdracht ga je op zoek naar de sociale kaart van vrijwilligers en maatjes voor mantelzorgers. Open de volgende site (zie link). Daar zie je verschillende portretten van mantelzorgers. Lees 5 portretten en kies er een uit om de opdracht mee te vervolgen.

Bron:  https://www.sprekendemantelzorgers.nl/

 

  1. Leef je in in de situatie van deze mantelzorger. Wat heeft zij meegemaakt en welke invloed heeft dat op haar eigen leven gehad? Welke keuzes heeft ze gemaakt om de situatie naar haar hand te zetten?

Ga op zoek naar de betekenis van een mantelzorgmaatje. Op internet zijn verschillende sites die hier naar verwijzen. Neem kennis van de inhouden. Bewaar de sites die je goed vindt.

Wat is volgens jullie de meerwaarde van een mantelzorgmaatje? Wanneer is zo’n maatje echt nodig?

  1. Stel dat jij de professional bent van de mantelzorger die je bij 2 hebt uitgewerkt, naar welke site zou je haar verwijzen?

Op welke manier vindt bij deze organisatie een match plaats? Schrijf de stappen in de matching op. Denk je dat deze stappen voor de gekozen mantelzorger nuttig zijn? Beargumenteer je antwoord.

  1. Stel de match is gelukt en de mantelzorger heeft nu iemand met wie ze kan praten, iets kan gaan ondernemen of met wie ze kennis kan delen. Als professional wil je een beetje zicht houden op de verantwoordelijkheden die het maatje krijgt.

Niet alleen voor de mantelzorger maar ook voor de vrijwilliger (dus het maatje) zelf.

Op welke manier zoek je contact met de vrijwilligersorganisatie die het maatje heeft gematched? Wat doe je om niet een toon van controleren te hebben maar echt in dialoog te gaan? Welke evaluatievragen lijken je relevant?

  1. Je weet dat je nog vaker met de vrijwilligersorganisatie zult gaan samenwerken. Je hebt immers veel klanten die wel een maatje kunnen gebruiken.

Hoe kan je ervoor zorgen dat je een contactpersoon hebt met wie je een werkrelatie kunt opbouwen? Aan welke voorwaarden moet die werkrelatie voldoen?