E-learning Informele Zorg

Landelijke organisaties mantelzorgers

KerntaakVerbinden
Competenties -Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met NAH en de mantelzorgers. Heeft kennis van het regionale en landelijke aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt.
OnderwerpLandelijke organisaties mantelzorgers
WerkvormAbstraheren
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. Deze opdracht gaat over de organisaties die zich bezighouden met mantelzorgers van mensen met NAH.

Ga op zoek naar minimaal 6 organisaties die landelijk actief zijn. Let op, het gaat niet om voorzieningen voor mensen met NAH die ook met de mantelzorgers praten. Het gaat om organisaties die specifiek onderzoek doen naar deze groep mantelzorgers, actief zijn in het ontwikkelen van tools en/of werkwijzen.

Bekijk de gevonden websites globaal en benoem per organisatie welke ‘producten’ ze leveren. Zijn dat producten (onderzoekspublicatie, werkwijze, tool, visiedocument) die algemeen geldend (generalistisch) zijn voor de groep mantelzorgers of speciaal (specialistisch) voor mantelzorgers van mensen met NAH?

 

  1. In het team waarin jij werkt of stage loopt wordt gevraagd naar informatie over mantelzorgers van mensen met NAH die de zorgtaak willen combineren met een betaalde baan. Het gaat ook over de werkgevers en hun taak om de mantelzorger te faciliteren. Jij hebt aangeboden om dat eens uit te zoeken en de volgende vergadering hierover een presentatie te geven.

Ga op zoek naar deze informatie. Duik diep in de sites waar het gaat over werk en mantelzorg. Bekijk de tips & tricks maar kijk ook naar de adviezen die er liggen voor de werkgevers. Op welke wijze worden mantelzorgers en werkgevers geholpen om die combinatie goed te organiseren? Wanneer wordt de informatie specifiek voor mantelzorgers van mensen met NAH?

Maak een korte samenvatting van wat je gevonden hebt.

  1. Je gaat nu je presentatie aan je team voorbereiden. Maak een presentatie waardoor de teamleden goed zicht krijgen op wat jij hebt uitgezocht. De gedachte is dat ze er als het ware meteen mee aan de slag kunnen. Je maakt het dus heel praktisch voor de praktijk.