E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Screeningsinstrumenten

HBO | Screeningsinstrumenten | Individueel | 45 minuten

Het verhaal van Odet, moeder van de zwaar gehandicapte zoon Jens Lees: De casus van Odet Je hebt een casus gelezen over ouders die mogelijk overbelast zijn. In hoeverre denk je dat deze ouders zeer zwaar belast zijn, overbelast zijn of (nog) niet overbelast zijn? Geef precies aan waardoor je tot je conclusie komt. Ga na […]

start

Moreel beraad

HBO | Moreel beraad | Drietal | 60 minuten

Casus: Bram Jongerius en zijn zus Tonny (geanonimiseerd) Lees de casus Bram en zus Tonny. Naam: Bram Jongerius (03-09-1963) Indicatie: WLZ ZZP7 VG Juridische status: VrijwilligBram is een man van 50 met een matige verstandelijke handicap. Bram heeft een totaal IQ van 43 en zijn ontwikkelingsleeftijd-equivalent is rond de vier jaar. De zussen van Bram, […]

start

Ervaringsordening

HBO | Ervaringsordening | Individueel | 150 minuten

In de publicatie ‘Ervaringsordening’ van Dorothea Timmers-Huigens (2016) Deventer: Van Tricht, wordt de theorie en methode Ervaringsordening uitgelegd, toegelicht en in praktijk gebracht. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoofdstuk 7 is daar geheel aan gewijd. Er is een digitaal toegankelijke samenvatting. Samenvatting-Theorie-van-Ervaringsordening-oktober-2013.pdf  Lees deze samenvatting en neem daar 30 minuten voor. Je ziet […]

start

Balanstest Mantelzorg Power

HBO | Balanstest Mantelzorg Power | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Ouders en brussen (verder mantelzorgers) willen naast de mantelzorgtaak ook een eigen leven hebben met vrienden, hobby’s of werk. Hoe is dat te combineren en welke vaardigheden hebben mantelzorgers nodig om dit te organiseren? Kies een van de films uit de lijst met beschikbare en relevante films (zie het hoofdmenu bij deze e-learning).  Bekijk die […]

start

Mantelzorgmaatje

HBO | Mantelzorgmaatje | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Er zijn in Nederland verschillende vrijwilligersorganisaties. ‘Handje Helpen’ is zo’n organisatie in Utrecht.  Bekijk de site: Handje Helpen  globaal en weet wat een vrijwilligersorganisatie zoal kan betekenen voor mensen met een beperking. Je hebt wellicht gezien dat er ook mogelijkheden zijn voor een mantelzorgmaatje. Een mantelzorgmaatje is een vrijwilliger voor de mantelzorger. Die vrijwilliger gaat […]

start

Regelen van respijtzorg

HBO | Regelen van respijtzorg | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Respijtzorg is het overdragen van de zorgtaak aan iemand anders of aan een organisatie zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Bekijk de infographic over respijtzorg  Infographic Respijtzorg (Vilans, 2015). In het boek ‘Handboek Werken in de wijk’ (red. JP Wilken en A van Bergen, 2016) zoals in de literatuurlijst bij deze e-learning staat vermeld, staan […]

start

Informeren van naaste(n)

HBO | Informeren van naaste(n) | Tweetal | 45 minuten

  Lees de casus Bram en zus Tonny. Casus: Bram Jongerius en zijn zus Tonny                                                         (geanonimiseerd) Naam: Bram Jongerius (03-09-1963) Indicatie: WLZ ZZP7 VG Juridische status: Vrijwillig Bram is een man van in de vijftig met een matige verstandelijke handicap. Cognitief Op de WISC (Wechsler Intelligense Scale fot Childeren) Rn 1998 een TIQ (totaal IQ) […]

start

Lotgenotencontact

HBO | Lotgenotencontact | Individueel of in twee-drietallen | 60 minuten

Je gaat op zoek naar groepen ervaringsgenoten en wijst de mantelzorger hierop. Op deze Brusjes bijeenkomsten 12-18  vind je informatie over lotgenotencontacten. Lees dit zorgvuldig door. 1. Wat is kenmerkend voor een lotgenotencontact ook wel ervaringsgenotengroep genoemd? 2. Wat zeggen brussen dat deze groepen hen heeft opgeleverd? 3. Ga ook op zoek naar andere plekken […]

start

Maken van een analyse

HBO | Maken van een analyse | Individueel of in een groepje | 90 minuten

In deze opdracht ga je een voorstel maken om, op basis van een casus en afgenomen meetinstrument, beter in te spelen op de behoeften van de mantelzorger. Al eerder heb je kennis gemaakt met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn om de ervaren belasting voor mantelzorgers in beeld te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de EDIZ, de […]

start

Toekomstberaad

HBO | Toekomstberaad | Twee- of drietal | 75 minuten

Opdracht: Lees uit de literatuur behorende bij deze e-learning (zie literatuurlijst) Witteveen & van Gijzel, 2016,  de pagina’s over Inclusie. Wees je bewust welke bronnen deze tekst heeft. Neem hiervoor 30 minuten. Bekijk vervolgens het volgende filmpje: Eigen kracht conferentie Korte toelichting: Nienke is een alleenstaande moeder en kan de opvoeding van haar kinderen niet […]

start