E-learning Informelezorg

De opdrachten

Instrumenten en methoden

HBO | Instrumenten en methoden | Individueel | 45 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van de publicatie Aan de slag met sociale netwerken van Movisie. Je krijgt eerst een aantal vragen. Zoek het antwoord op, typ het antwoord in en kijk in hoeverre je het goed hebt gedaan. Welk instrument gebruik je om familiebanden in kaart te ? Genogram Benoem wanneer een genogram […]

start

Netwerkbijeenkomst

HBO | Netwerkbijeenkomst | Groep (tweetal). | 60 minuten

  Bekijk het volgende filmfragment over Uwe die mantelzorger is voor zijn partner Ilona. Jij bent als begeleider bij hen betrokken. Je hebt Uwe leren kennen als een man met een positieve instelling. De laatste tijd valt het op dat hij pessimistisch is. Hij komt gehaast en oververmoeid over. Uwe krijgt nu hij ouder wordt […]

start

PGB

HBO | PGB | Groep (tweetal). | 60 minuten

Dit in de klankbord bespreken. Wie van jullie komt (en hoe dan) kwesties rondom wilsbekwaamheid tegen? In de Zorgstandaard NAH staat een stukje over wilsbekwaamheid.  Mijn idee is een realistische casus waar dilemma’s inzitten en studenten daarover een gesprek te laten voeren en/of een reflectie te schrijven. Hoe kijken jullie daarnaar en wie zou daar […]

start

Rouw van familie en vrienden

HBO | Rouw van familie en vrienden | Individueel | 60 minuten

Lees de tekst over ‘rouw bij levend verlies’ op hersenletsel-uitleg.nl. Schrijf voor jezelf op welke onderdelen van de tekst specifiek van toepassing zijn op naasten. In de tekst lees je dat zowel de persoon met NAH,  de mantelzorger en andere naasten te maken kunnen krijgen met rouw. Hoewel de impact op de mantelzorger het grootst […]

start

Ervaringskennis van het netwerk

HBO | Ervaringskennis van het netwerk | Individueel | 180 minuten

Voor deze opdracht ga je ervaringskennis uit het sociale netwerk van iemand met NAH ophalen. Kun je vanuit je (vrijwilligers)werk, stage of eigen netwerk in contact komen met iemand uit het sociale netwerk? Probeer in ieder geval achter het volgende te komen: Hoe ervaart diegene zijn rol als vriend, kennis buur of (…..)? Welke tips […]

start

Netwerk rond mannelijke mantelzorgers

HBO | Netwerk rond mannelijke mantelzorgers | Drietal | 60-75 minuten

Deze opdracht gaat over de goede afstemming in het netwerk van mannelijke mantelzorgers. Hiervoor kan je delen van de volgende publicatie lezen: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/Mannen-en-mantelzorg.pdf Lees pagina 1 t/m 11 van deze publicatie. Je ziet hieronder een plaatje uit dezelfde publicatie. Bespreek met elkaar de vooroordelen die uit dit plaatje spreken. Benoem er minimaal vijf. Bron: pagina 16 […]

start

NAH en ouderschap

HBO | NAH en ouderschap | Individueel | 30 minuten

In het boek ‘Een lepel in de soep’ (Van Dam, 2017), kun je verschillende verhalen lezen van mensen met NAH die een gezin hebben. Op de site verdermethersenletsel.nl staan links naar ervaringsverhalen. Jan-Willem (in: Van Dam, 2017), vertelt dat hij weinig thuis is geweest toen zijn kinderen jong waren vanwege zijn revalidatie. Schrijf op, vanuit […]

start

Rechtspositie PGB

HBO | Rechtspositie PGB | Groep (tweetal). | 60 minuten

In deze opdracht gaan jullie met je telefoon een informatiefilmpje maken over het aanvragen van een PGB. Zorg dat onderstaande informatie in jullie filmpje (van maximaal 10 minuten) in ieder geval aan bod komt. Wat is een PGB? Welke vormen van PBG zijn er en wat zijn de belangrijkste verschillen? Aan welke voorwaarden moet je […]

start

Behouden van het gezamenlijke netwerk

HBO | Behouden van het gezamenlijke netwerk | Individueel | 90 minuten

Voor deze opdracht gebruik je de publicatie Aan de slag met sociale netwerken. Je gaat daadwerkelijk aan de slag met sociale netwerken. Is er op jouw stageplek, (vrijwilligers)werkplek iemand die gebaat is bij het behouden en/of versterken van het netwerk? Wanneer dat zo is kies je deze persoon uit om de opdracht bij uit te […]

start

Mantelzorg en vitaliteit

HBO | Mantelzorg en vitaliteit | Tweetal | 60 minuten

Bekijk het video filmpje Mantelzorg en Vitaliteit. Deze video is te vinden op de filmlijst bij deze e-learning. Maak een samenvatting van minimaal 450 en maximaal 600 woorden. Gebruik hiervoor de indeling die gebruikt wordt van: – Lichaam – Hoofd – Hart – Ziel Neem kennis van de publicatie om achtergrondinformatie te krijgen bij de […]

start