E-learning Informelezorg

De opdrachten

Het perspectief van het netwerk

MBO | Het perspectief van het netwerk | Individueel | 3 uur toaal

Binnen deze opdracht ga je in gesprek met iemand uit het sociale netwerk van degene met NAH. Het doel van het gesprek is het leren kennen van het perspectief van (iemand uit) het netwerk en het gebruiken van de ervaringskennis uit het netwerk. Leg contact met iemand uit het sociale netwerk van iemand met NAH. […]

start

De kunst van het vragen stellen

MBO | De kunst van het vragen stellen | Tweetallen | 45 minuten

De kunst van het vragen stellen Mee maakt in hun werkwijze Sociale Netwerk Versterking gebruik van de kunst van het vragen stellen van Willen Verhoeven. Daarin worden vijf type vragen onderscheiden. –          Bewustzijnsvragen waaronder de volgende vragen vallen. 1) Concretiserende vragen die de verteller de kans geven om een concreet beeld van de situatie te […]

start

De ervaringen met en van vrijwilligers

MBO | De ervaringen met en van vrijwilligers | Tweetallen | 80 minuten

Nou degene die je helpt, gaat steeds meer van je verwachten […] en dan gaat die grens helemaal vervagen. Dan denk ik: waarom vertel je me dit, daar heb je ook die voor en die. En op dat moment gaan ze maar door en dan moet jij je verantwoordelijkheid nemen en zeggen: ‘Nee, dit wil ik niet, ga […]

start

Mantelzorg en vitaliteit

MBO | Mantelzorg en vitaliteit | Tweetallen | 60 minuten

Bekijk het video filmpje Mantelzorg en Vitaliteit. Deze video is te vinden op de filmlijst bij deze e-learning. Maak een samenvatting van minimaal 450 en maximaal 600 woorden. Gebruik hiervoor de indeling die gebruikt wordt van -Lichaam -Hoofd -Hart -Ziel In de video wordt het belang van een goed netwerk benadrukt. Luister nog eens naar […]

start

De kracht van een maatje

MBO | De kracht van een maatje | Individueel | 30-45 minuten

Bekijk het fragment hersenletsel en familiekracht. Hier zie je het verhaal van Marieke en de rol die haar netwerk heeft gespeeld na het ontstaan van het hersenletsel.   Bron NAH TV. hersenletsel   Rond de 23:00 wordt er gesproken over mensen met een kleiner netwerk. Hen wordt geadviseerd om contact te zoeken met professionals om […]

start

Vrijwilligersklem

MBO | Vrijwilligersklem | Tweetallen | 30 minuten

Uit onderzoek (Grootegoed, Machielse, Tonkens, Blonk, Wouters, 2018)[1] blijkt dat vrijwilligers regelmatig over hun grenzen heengaan. Ze hebben vaak een hechte relatie met de hulpvrager(s) opgebouwd wat ‘nee’ zeggen moeilijk maakt. Frank (61) is sinds een half jaar gekoppeld aan Theo. Bij de matching vond er een gesprek plaats met de vrijwilligerscoördinator erbij. Hier werden […]

start

Betekenisvolle activiteiten

MBO | Betekenisvolle activiteiten | Individueel | 60 minuten

‘Qua sociaal leven is sowieso alles op een lager pitje komen te staan. Verjaardagen zijn te druk en slaan we meestal over. Vreemd genoeg lukken grote feesten wel, maar dat komt omdat je je dan toch weer richt op degene met wie je praat. Alcohol is ook hetzelfde: hij voelt zich steeds een beetje dronken, […]

start

Instrumenten en methoden

MBO | Instrumenten en methoden | Individueel | 30 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van de publicatie Aan de slag met sociale netwerken van Movisie. Je krijgt een aantal vragen. Zoek het antwoord op, typ het antwoord in en kijk in hoeverre je het goed hebt gedaan. Bron: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf   Welk instrument gebruik je om familiebanden in kaart te ? Genogram Zijn er […]

start

Netwerkbijeenkomst

MBO | Netwerkbijeenkomst | Individueel | 30-45 minuten

Bekijk het volgende filmfragment over Uwe die mantelzorger is voor zijn partner Ilona. Binnenkort zal er een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Uwe en Ilona worden hierbij ondersteund door de organisatie waar jullie werkzaam zijn als activiteitenbegeleider. Maak een mindmap. Waar denken jullie aan bij het woord netwerkbijeenkomst? Bron: https://taalkanjer.nl/mindmap-als-hulp-bij-taal-en-spelling/ Zoek tenminste 3 bronnen op over netwerkbijeenkomsten. […]

start