E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Krachten en beperkingen van vrijwilligers

HBO | Krachten en beperkingen van vrijwilligers | Individueel | 80 minuten

Bekijk het fragment Hersenletsel en familiekracht. Hier zie je het verhaal van Marieke en de rol die haar netwerk heeft gespeeld na het ontstaan van het hersenletsel.Rond de 23:00 min. wordt er gesproken over mensen met een kleiner netwerk. Hen wordt geadviseerd om contact te zoeken met professionals om een koppeling met een vrijwilliger tot […]

start

Beleidsadvies mantelzorgondersteuning

HBO | Beleidsadvies mantelzorgondersteuning | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Uit recent onderzoek blijkt dat het niet werkt om hulpbehoevenden aan te sporen om hun netwerk in te zetten. Lees het artikel en beantwoord eerste de volgende vragen. Welke persoonlijke- of praktijkervaringen heb jij hier zelf mee? In hoeverre herken je de knelpunten die in het onderzoek naar voren komen? Bron: https://nos.nl/artikel/2250096-hulpbehoevenden-aansporen-om-hun-omgeving-in-te-zetten-werkt-niet.html   Stel je […]

start

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet….

HBO | Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…. | In drietal | 45 minuten

Kijk op de site Verder met hersenletsel en kies 3 subcategorieen waarin staat aangegeven dat er ervaringsverhalen verteld worden. Lees minimaal 2 ervaringsverhalen per subcategorie (dus 6 verhalen in het totaal). Welke kenmerken van Niet-aangeboren hersenletsel heb je gehoord en/of gezien? Welke kenmerken van Niet-aangeboren hersenletsel veronderstel je maar zijn niet direct zichtbaar? Op de […]

start

Seksualiteit

HBO | Seksualiteit | Drietal | 60 minuten

Thomas heeft al 16 jaar een goed huwelijk met Daniëlla. Na haar hersenoperatie vanwege een hersentumor, is  Daniëlla veranderd. Eigenlijk is ze geweldig goed uit de behandeling gekomen. Daniëlla heeft de meeste van haar activiteiten zoals werk, hobby’s en vriendschappen weer kunnen oppakken. Alles gaat langzamer en ze heeft hulp nodig bij plannen en organiseren, […]

start

Een training voor vrijwilligers

HBO | Een training voor vrijwilligers | 3-5 tal | 180 minuten

  In 2014 kwamen voor een onderzoeksproject van het lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning (Hogeschool Utrecht) professionals uit verschillende fasen van het herstelproces rondom NAH bijeen. In deze gesprekken kwam aan bod wat er nodig is om vrijwilligerswerk bij mensen met een hersenletsel succesvol te laten zijn. Het gaat dan om: Aan de ene kant […]

start

Collega’s andere organisaties

HBO | Collega’s andere organisaties | Individueel | 60 minuten

Voor deze opdracht krijg je een aantal specifieke vragen waarbij je in je eigen regio[1] achterhaalt bij welke collega’s van andere organisaties je de benodigde informatie kunt vinden.   Maak gebruik van de infographic Wie is wie in de wijk?. Hierin kun je vinden met welke vragen burgers bij welke professional(s) terecht kunnen. Ook als […]

start

Niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

HBO | Niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel | Tweetal | 45 minuten

We gebruiken doorgaands de term ‘niet-aangeboren hersenletsel’ voor mensen die in de loop van hun leven schade aan de hersencellen hebben opgelopen. In de introductiefilmpjes in deze e-learning module heb je hierover gehoord. Er zijn heel veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van hersenletsel. Globaal kunnen we het onderscheid maken in oorzaken die van buitenaf […]

start

Respijtzorg

HBO | Respijtzorg | Drietal | 60 minuten

  De familie woont nu 5 jaar in Nederland. De jaren in oorlog in hun land Syrië heeft een enorme impact op hun leven. Nog steeds . Gelukkig hebben ze recent een verblijfsstatus gekregen.  De drie kinderen gaan inmiddels naar school, moeder heeft werk in de administratie en vader werkt als vrijwilliger bij een buurtcentrum.  […]

start

Ethiekspel

HBO | Ethiekspel | 6 – 10 studenten | 60-90 minuten

Bij revalidatiecentrum De Hoogstraat wordt gebruik gemaakt van een ethiekspel. Je vindt op de site dilemmakaarten die situaties weergeven waar de professional met een dilemma te maken krijgt.  Bekijk het materiaal zorgvuldig. Bron: https://www.dehoogstraat.nl/wp-content/uploads/2019/07/speelbord.pdf   Je deelt je op in twee groepjes van 3-5 studenten. Ieder groepje ontwikkelt een eigen ethiekspel waarin dilemma’s van naasten […]

start

Deskundigheidbevordering

HBO | Deskundigheidbevordering | Tweetal | 45 minuten

Je mag van je manager (stage of werkplek) per jaar 2 congressen/ studiedagen/ uitzoeken op het gebied van niet- aangeboren hersenletsel. Je wilt graag meer weten over mantelzorg rond mensen met NAH. Welk onderwerp m.b.t. mantelzorg rond mensen met NAH zou je op dit moment interesseren? Zoek minimaal 5 congressen of studiedagen die specifiek georganiseerd […]

start