E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Openingsvragen naar de mantelzorger

MBO | Openingsvragen naar de mantelzorger | Drietal | 30 minuten

Bespreek met één of twee collega’s of medestudenten wat jullie goede openingsvragen zouden vinden om in contact te komen met de mantelzorger. Gebruik daarvoor tenminste drie eigen praktijkvoorbeelden of de onderstaande casussen. Gebruik: Direct aan de slag met mantelzorgers. Casus 1 De vriendin van Indira Sadehari (38, contusio cerebri hersenkneuzing) belt sinds kort elke dag. […]

start

Brusjes

MBO | Brusjes | Drietal | 60 minuten

Lees en leef je in in de volgende casus: De familie Koska is op vakantie in de Italiaanse Alpen met het hele gezin. Vader, moeder en drie puberkinderen (Maja, Nika en Danilo). Zoon Danilo (18) gaat geregeld een eind fietsen in de vroege ochtend. Soms samen met zijn vader maar ook geregeld alleen. Op een […]

start

Vrijwilligersklem

MBO | Vrijwilligersklem | Tweetal | 30 minuten

Uit onderzoek (Grootegoed, Machielse, Tonkens, Blonk, & Wouters, 2018)*, blijkt dat vrijwilligers regelmatig over hun grenzen heengaan. Ze hebben vaak een hechte relatie met de hulpvrager(s) opgebouwd, wat ‘nee’ zeggen moeilijk maakt. Casus: Frank (61) is sinds een half jaar gekoppeld aan Theo. Bij de matching vond er een gesprek plaats met de vrijwilligerscoördinator erbij. […]

start

Procedures rond pgb

MBO | Procedures rond pgb | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Lees de volgende casus over mijnheer Biharie. Mevrouw Biharie kreeg 3 jaar geleden een beroerte. De gevolgen van haar beroerte zijn groot: op veel functiegebieden is zij niet meer zelfredzaam. Toch heeft ze samen met haar man besloten dat ze thuis blijft wonen. Maar dan is er wel ondersteuning nodig. Ze hebben een indicatie Wlz […]

start

Outreachend werken (signaleren)

MBO | Outreachend werken (signaleren) | Drietal | 30 minuten

“Ad was vroeger de steun en toeverlaat van zijn vrouw en leunt nu op haar. Ad is drie jaar geleden van de trap gevallen vanwege slaapwandelen. Daardoor heeft hij een ‘hersenbeschadiging rechts’. Zijn vrouw Ineke heeft weinig uitleg gekregen over de gevolgen van het hersenletsel van Ad. Ze moet het zelf uitzoeken. Wanneer Ineke Ad […]

start

Rouwprocessen

MBO | Rouwprocessen | Tweetallen | 45 minuten

Mantelzorgers van mensen met NAH maken mogelijk ook een rouwproces door. Een proces van rouw terwijl er iemand er nog is noemt men ‘levend verlies’ (Hersenletsel-uitleg, 2018). bron: Hersenletsel-uitleg, 2018  Lees de bovenstaande tekst helemaal via:Hersenletsel-uitleg: ‘Ermee omgaan; rouw bij NAH levend verlies’. Noteer tijdens het lezen tien steekwoorden die volgens jou horen bij levend […]

start

Ervaringsgenoten

MBO | Ervaringsgenoten | Individueel | 45 minuten

Bekijk de site ONK Je ziet dat deze site is opgericht door ouders met een kind met NAH. De site is bedoeld voor ervaringsgenoten. Ook op hersenletsel-uitleg.nl staan diverse ervaringsverhalen. Welke inzichten geven de tips en verhalen op deze sites jou? Wat is volgens jou het verschil met inzichten die je opdoet in andere situaties […]

start

Expertisenetwerk NAH

MBO | Expertisenetwerk NAH | Individueel | 30 minuten

In enkele situaties van mensen die leven met hersenletsel, zijn meerdere professionals nodig. Niet alleen omdat er veel taken zijn te verrichten maar ook omdat de situatie complex is. Maar hoe werken deze professionals en de organisaties waar ze werken, nu samen? Hieronder zie je een voorbeeld een expertisenetwerk in Amsterdam. Bekijk de homepagina door […]

start

Type hersenletsel en de gevolgen

MBO | Type hersenletsel en de gevolgen | Individueel | 45 minuten

1 Er zijn verschillende oorzaken voor hersenletsel. Bestudeer de onderstaande tekst : Bron: https://www.verdermethersenletsel.nl/thema-s/oorzaken-hersenletsel-nah   2 Niet altijd komt iemand die een van de bovenstaande situaties (onder 1) heeft doorgemaakt, in een ziekenhuis of het revalidatiecentrum terecht. Soms ook worden mensen snel naar huis verwezen omdat de meest acute spoed voorbij is en men snel […]

start

Casemanager

MBO | Casemanager | Individueel | 45 minuten

  Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen […]

start