E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Vragende houding

hbo | Vragende houding | Twee- of drietallen | 90 minuten

Je gaat in een rollenspel laten zien dat je systematisch uitvraagt wat de gewoonten en behoeften zijn van de mantelzorger, en of hier voldoende rekening mee gehouden wordt. Realiseer je dat, ook al praat je alleen met de mantelzorger, de context heel belangrijk is. Deze opdracht sluit aan bij de opdracht waarin…

start

Typen (mantel)zorg

hbo | Samenwerken met de mantelzorger | Individueel of in drietallen | 90 minuten

Je gaat straks een overzicht maken om ervoor te zorgen dat je mantelzorgers van de mensen met dementie (die onder je verantwoordelijkheid vallen) in het oog kan blijven houden en kan onthouden wat er bij hen speelt. Je kunt hiervoor ook drie of vier films gebruiken uit de lijst met filmmateriaal. Buijssen…

start

Screeningsinstrumenten

hbo | Screeningsinstrumenten | Individueel | 30 minuten

De gepensioneerde meneer K is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en sindsdien is de relatie met zijn vrouw sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met…

start

Rouwprocessen

hbo | Conceptualiseren, toepassen | Drietallen | 90 minuten

Lees hier de tekst over ‘Omgaan met het verliezen van een naaste tijdens het leven’ op dementie.nl. Kies hier vier ervaringsverhalen van mantelzorgers en lees ze. Schrijf in steekwoorden op hoe je de rouwprocessen herkent in de ervaringsverhalen. Bereid een gesprek voor waarbij je het rouwproces van de mantelzorger op een liefdevolle…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

Respijtzorg is een ander woord voor vervangende zorg. Daarmee wordt bedoeld: de situatie waarin de vaste mantelzorger even vrijaf gegeven wordt. Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig, de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen. Kijk op de volgende sites. Regelhulp MantelzorgNL Welke vormen van respijtzorg zijn er…

start

Regelen van respijtzorg

hbo | Regelen van respijtzorg | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

Respijtzorg is het overdragen van de zorgtaak aan iemand anders of aan een organisatie, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. In het boek: ' Handboek Werken in de wijk' (red. J.P. Wilken, en A. van Bergen, 2016) staan twee hoofdstukken die specifiek gewijd zijn aan het thema informele zorg. Lees de betreffende…

start

Oog hebben voor rouwprocessen

mbo | Oog hebben voor rouwprocessen | Individueel | 90 minuten

Leesopdracht Lees hier het stuk over ‘Omgaan met het verliezen van een naaste tijdens het leven’. Kies vier ervaringsverhalen van mantelzorgers op: dementie.nl en lees ze. Schrijf een brief aan één van deze mantelzorgers (fictief) waarbij je de mantelzorger wilt laten weten: Dat je het rouwproces ziet. Welke tips je de mantelzorger…

start

Morele dilemma’s

hbo | Morele dilemma’s | Individueel | 50 tot 300 minuten

  Lees de Wmo-werkplaats publicatie: Voorbij de Spilzorger. Deze handreiking is bedoeld om professionals te helpen bij het bespreekbaar maken van wat er zou moeten gebeuren wanneer de mantelzorger verminderd inzetbaar is of wegvalt. Wat is voor jou de kern van dit document? Beschrijf in ½ A4 wat je hieruit meeneemt in…

start

Mantelzorg en zingeving

mbo | Mantelzorg en zingeving | Twee- of drietallen | 180 minuten

In deze opdracht heb je direct contact met mantelzorgers. Misschien ken je een mantelzorger van een persoon met dementie. Neem anders contact op met mantelzorgers bij een verpleeghuis, bij een welzijnsorganisatie, bij een Alzheimer café of bij een wijkcentrum. Of ga op zoek in je eigen gemeente. Je kunt ook kijken of…

start

Maken van een analyse

hbo | Maken van een analyse | Individueel of in een groepje | 90 minuten

In deze opdracht ga je een voorstel maken op basis van een casus en een afgenomen meetinstrument, om beter in te spelen op de behoeften van de mantelzorger. Al eerder heb je mogelijk kennis gemaakt met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn om de ervaren belasting voor mantelzorgers in beeld te brengen. Dat…

start