E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd

hbo | Dementie op jonge leeftijd | Individueel | 90-180 min

Stap 1. Ga op internet op zoek naar de volgende vragen. 1. Over welke leeftijd hebben we het wanneer we spreken over ‘dementie op jonge leeftijd’? 2. Hoe vaak komt dementie op jonge leeftijd voor? 3. Welke gevolgen voor naasten kun je vinden, die specifiek gelden voor dementie op jonge leeftijd? Stap…

start

Zoeken naar Zorg

hbo | Zoeken naar Zorg | Twee- of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één…

start

Werk en mantelzorg

hbo | Werk en mantelzorg | Individueel | 60 minuten

Bekijk hier de lezing (18 minuten) van L. Linders gehouden op de Inspiratiedag Dementie 2015. In deze lezing hoor je voorbeelden van mantelzorgers die moeite hebben om het overzicht te houden over de grote hoeveelheid zorgaanbod,  in relatie tot hun eigen vragen. De regeldruk speelt daarbij zeker parten. De vraag is hoe…

start

Weet professionals te vinden

hbo | Weet professionals te vinden | Drietal | 60 minuten

Deze opdracht starten jullie individueel waarna jullie later met zijn drieën verder gaan met de opdracht. Deze overgang staat in de opdracht aangegeven. De ondersteuning van informele zorg rondom mensen met dementie is divers. In deze opdracht gaan we in op zorg, arbeid, dagbesteding en gespecialiseerde voorzieningen. Schrijf deze woorden op het…

start

Vrijwilligerswerk in de verpleeghuiszorg

hbo | Vrijwilligers | Individueel | 90 minuten

Heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Ja? Maak een mindmap waarin je aangeeft wat je als positief ervaren hebt en waar jij in jouw rol als vrijwilliger tegenaan liep. Nee? Maak een mindmap waarin je met kernwoorden aangeeft waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je onbekend bent met het vrijwilligerswerk in de omgeving…

start

Vragende houding

hbo | Vragende houding | Twee- of drietallen | 90 minuten

Je gaat in een rollenspel laten zien dat je systematisch uitvraagt wat de gewoonten en behoeften zijn van de mantelzorger, en of hier voldoende rekening mee gehouden wordt. Realiseer je dat, ook al praat je alleen met de mantelzorger, de context heel belangrijk is. Deze opdracht sluit aan bij de opdracht waarin…

start

Veranderende relaties

hbo | Veranderende relaties | Drietallen | 60 minuten

Bekijk het filmpje: zie: 'Films', waarin Casemanager Dementie Martha Derksen, vertelt over veranderende rollen en relaties bij dementie. Je kunt aanvullend gebruik maken van: Dementie.nl 'Veranderende relaties bij dementie' Naast geliefden en kinderen hebben ook anderen uit het netwerk ermee te maken dat hun relatie en rol tot degene met dementie verandert.…

start

Typen (mantel)zorg

hbo | Samenwerken met de mantelzorger | Individueel of in drietallen | 90 minuten

Je gaat straks een overzicht maken om ervoor te zorgen dat je mantelzorgers van de mensen met dementie (die onder je verantwoordelijkheid vallen) in het oog kan blijven houden en kan onthouden wat er bij hen speelt. Je kunt hiervoor ook drie of vier films gebruiken uit de lijst met filmmateriaal. Buijssen…

start

Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers

hbo | Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers | Individueel | 75 minuten

Ga op internet op zoek naar informatie over vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Dat mogen regionale, maar ook landelijke organisaties zijn. Maak van tenminste twee gevonden organisaties een analyse van de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger cq de bemiddeling. Gaat het bijvoorbeeld om kortdurende of langdurende vrijwillige ondersteuning; gaat het om lichte…

start

Sociale steun

hbo | Sociale steun | Individueel | 30 minuten

De Roos en Van Dinther (2011) benoemen vijf vormen van sociale steun: emotionele, instrumentele en informatieve ondersteuning, waardering en gezelschap. Zij stellen dat de sociale ondersteuning bij mensen met een chronische ziekte vaak een mengelmoes van deze aspecten is. In hoeverre zijn deze vijf vormen van sociale steun in jouw leven aanwezig?…

start