E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Zoeken naar Zorg

mbo | Zoeken naar Zorg | Twee of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één…

start

Vrijwilligers in de verpleeghuiszorg

mbo | Vrijwilligers in de verpleeghuiszorg | Individueel | 60 minuten

Heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Ja? Maak een mindmap waarin je aangeeft wat je als positief ervaren hebt en waar jij in jouw rol als vrijwilliger tegenaan liep. Nee? Maak een mindmap waarin je met kernwoorden aangeeft waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je onbekend bent met het vrijwilligerswerk in de omgeving…

start

Vragende houding

mbo | Vragende houding | Drietallen | 60 minuten

Bedenk met twee collega’s of klasgenoten een reële situatie waarin je contact hebt met de persoon met dementie en met de mantelzorger. Optie: Kies een casus uit de lijst met films. Verdeel de volgende rollen: 1) degene met dementie, 2) de mantelzorger, 3) de professional. Laat zien hoe je openingsvragen kunt gebruiken…

start

Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen

mbo | Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen | Drietallen | 60 minuten

Misschien heb je de discussie gevolgd die Hugo Borst, een voetbaljournalist, heeft ingezet samen met Carin Gaemers.  Deze discussie kwam in 2016 op gang toen hun moeders in een verpleeghuis werden opgenomen vanwege hun dementeringsproces. Het werd hen al snel duidelijk dat hun moeders niet de gewenste zorg kregen en dat er…

start

Veranderende relaties

mbo | Veranderende relaties | Drietallen | 45 minuten

Bekijk het filmpje, zie: 'Films', waarin Casemanager Dementie Martha Derksen, vertelt over veranderende rollen en relaties bij dementie. Je kunt aanvullend gebruik maken van:  'Veranderende relatie(s) veroorzaakt door de dementie'  van dementie.nl. Naast geliefden en kinderen hebben ook anderen uit het netwerk ermee te maken dat hun relatie en rol tot degene…

start

Signaleren en bespreken knelpunten

mbo | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

Lees casus 12 uit de publicatie Stilstaan om vooruit te komen en beantwoord gezamenlijk de vragen 4, 5 en 10. 'Stilstaan om vooruit te komen', Wmo Werkplaatsen, 2015 Redactie: Lilian Linders & Dana Feringa Bespreek welke knelpunten jullie in de casus signaleren. Schrijf er twee op. Stel je voor dat je als…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

Lees hier een bericht over dementievriendelijke respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met dementie om de mantelzorger te verlichten. De mantelzorger kan dan tijd maken voor zichzelf, voor hobby’s of bijvoorbeeld werk. Neem vijf minuten de tijd om een mindmap te maken. Schrijf alles op wat er in je opkomt wanneer…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

De gepensioneerde meneer K. is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met meneer…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

Respijtzorg is een ander woord voor vervangende zorg. Daarmee wordt bedoeld: de situatie waarin de vaste mantelzorger even vrijaf gegeven wordt. Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig, de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen. Kijk op de volgende sites. Regelhulp MantelzorgNL Welke vormen van respijtzorg zijn er…

start

Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten

mbo | Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten | Twee- of drietallen. | 60 minuten

Ga naar de volgende site over contact met lotgenoten. Bekijk de site goed en inventariseer welke plekken en mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers om ervaringsgenoten te ontmoeten.     Bedenk voor de volgende situaties op welke manier jij als sociale professional te werk zou gaan. Situatie 1: Er is een vraag van…

start