E-learning Informele Zorg

Maken van een analyse

KerntaakVersterken
Competenties-De professional ziet ervaringskennis als een belangrijke bron van kennis. Geeft concrete en gerichte ondersteuning op basis van de uitkomsten van de afgenomen meetinstrumenten. Bespreekbaar maken: draagkracht van de ouders, door te leren hoe iemand actief zijn situatie kan veranderen. Stimuleert de ouders de regierol te nemen in het (organiseren van) netwerk.
OnderwerpMaken van een analyse
WerkvormExperimenteren
SamenstellingIndividueel of in een groepje
NiveauHBO

In deze opdracht ga je een voorstel maken om, op basis van een casus en afgenomen meetinstrument, beter in te spelen op de behoeften van de mantelzorger.

Al eerder heb je kennis gemaakt met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn om de ervaren belasting voor mantelzorgers in beeld te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de EDIZ, de mantelzorgtest en de CGSI+ . Deze meetinstrumenten kun je ook vinden in de Toolbox.

  1. Je kent in je werk of in je privéleven ouders en brussen van mensen met (L)VB. Zo niet, ga op zoek naar een mantelzorger, bijvoorbeeld in een zorgorganisatie, een dagbesteding of vraag eens bij je medestudenten of collega’s op stage.
  2. Vraag één van die mantelzorgers of zij één van de meetinstrumenten wil invullen. Je hoeft daar zelf niet bij te zijn en de mantelzorger hoeft niet de eigen naam op het formulier te zetten. Vraag of je de ingevulde lijst mag ontvangen.
  3. Je gaat die ingevulde lijst nu analyseren. Wat valt op wanneer het gaat om de eigen regie? Hoe ligt de balans? Waar zou de mantelzorger ondersteuning bij kunnen gebruiken?
  4. Welk effect denk je met deze ondersteuning te bereiken? Wat zou jij kunnen doen om dit te faciliteren?