E-learning Informele Zorg

Migranten mantelzorgers

KerntaakVerbinden
Competenties- Kent de sociale kaart en het sociale netwerk en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met een (L)VB en de mantelzorgers. Weet wanneer problemen in de uitvoering op een ander niveau binnen of buiten de organisatie getild moeten worden
OnderwerpMigranten mantelzorgers
WerkvormReflectie en conceptualiseren
SamenstellingTweetal
NiveauHBO
  1. Lees de volgende column uit de digitale nieuwsbrief van Zorg en Welzijn: Vergeet mantelzorgers met een migratieachtergrond niet

  1. Je kunt lezen dat deze groep mantelzorgers een risicogroep vormt. Haal uit de tekst vijf risico’s zowel op klant- als op organisatieniveau. Beschrijf deze kort.
  1. Bekijk nu de column over AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) en bespreek met elkaar voor welke van de risico’s dit aanbod  voorziet in de behoefte van Marokkaanse mantelzorgers.

Marokkaanse mantelzorgers

 

  1. Er is nu het volgende probleem ontstaan: in de gemeente Zeist weet het Steunpunt Mantelzorg dat er veel migranten mantelzorgers zijn van iemand met een (L)VB. Dat zijn ouders maar ook brusjes. Hoewel deze mensen verschillende keren gevraagd zijn om deel te nemen aan de AMWAHT opleiding, komen zij niet. In samenspraak met de huisartsen wordt gesignaleerd dat veel van deze mantelzorgers met fysieke problemen naar de praktijk komen. De huisartsen duiden dit als psychosomatiek.
  2. Aan jullie nu de taak om na te denken hoe je deze mantelzorgers toch kunt bereiken. Je mag alles uit de kast halen om je idee vorm te geven. Er zijn geen financiële noch materiële beperkingen. Werk je idee gedetailleerd uit. Bedenk ook dat je met dit idee naar een managersoverleg gaat om het te presenteren. Hoe overtuig je hen ervan dat dit een goed idee is?