E-learning Informele Zorg

Toekomstplanning

KerntaakVersterken
Competenties- Is in staat het netwerk te verbinden en voorlichting te geven, en te kijken wie een rol kan spelen. Ondersteunt het denken over het invulling geven aan de vernieuwde relatie(s). Maakt ruimte om met de ouders/brusjes toekomstplannen te verkennen en helpt bij het realiseren ervan.
OnderwerpToekomstplanning
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingTweetal
NiveauHBO

Casus: Richard verhuist naar een andere gemeente

Richard  is een 47-jarige, alleenstaande man. Hij heeft een WIA uitkering en geen geregelde dagbesteding. Hij vult zijn dag zelf in met o.a.  wandelen en zijn hobby: drummen.

Ongeveer 1,5 jaar geleden is hij via een speciale regeling van Leusden naar  Scherpenzeel verhuisd. In Leusden heeft hij een nare periode gehad, doordat hij door een groep jongeren in elkaar is geslagen. Daarna lukte het niet meer om zijn gevoel voor veiligheid terug te krijgen en is met de gemeente geregeld dat hij in Scherpenzeel een nieuwe start kon maken.

Richard heeft na zijn verhuizing bijna geen contact meer met zijn vroegere vrienden vanwege de afstand. Richard heeft nog een moeder bij wie hij echter niet is opgegroeid. Zijn adoptieouders zijn allebei overleden. Zijn moeder doet regelmatig een beroep op hem met, voor hem, ingewikkelde zaken. Hij vertelt dat zijn moeder een verstandelijke beperking heeft en dat zij veel energie van hem vraagt omdat zij veel dingen niet begrijpt. Door de situatie in zijn vorige gemeente wantrouwt Richard mensen en vindt hij het moeilijk om contacten aan te gaan. Richard heeft veel last van angsten. Hij maakt de zaken vaak groter en legt alles buiten zichzelf. Hij heeft beperkt inzicht in sociale situaties en kan verbaal erg agressief reageren.

Richard wil meer mensen leren kennen

Richard geeft aan dat hij graag zijn netwerk wil vergroten. Hulpmiddel daarvoor vanuit de organisatie is het invullen van de netwerkcirkel. Daarnaast wordt vanuit de welzijnstichting vrijwillige ondersteuning aangeboden door middel van maatjesprojecten. Hiervoor is echter een wachtlijst.

Stichting Humanitas biedt vrijwilligers aan. Zo heeft Richard al meerdere vrijwilligers ontmoet. Helaas haken deze mensen af omdat Richard een verbaal agressieve houding heeft op bepaalde onderwerpen.

Richard heeft inmiddels contact gemaakt met een buurman die dezelfde interesses heeft. De wijkagent heeft de professional uitgelegd dat deze buurman mogelijk misbruik kan gaan maken van Richard.

Binnen Abrona kunnen profielkaarten worden gebruikt bij de ondersteuning van de bewoner. Dit is gebaseerd op de methode:  ‘Personal future planning’. Binnen deze methode wordt op beeldende wijze een beeld geschetst van de dromen, geschiedenis en omgeving van de persoon waar het om draait, samen met het netwerk. Deze tool is beschikbaar binnen de netwerkomgeving van Abrona.

  1. Bekijk de verschillende profielkaarten en lees de verschillende doelstellingen.
  2. Beantwoord nu de volgende vragen:
  • Welke profielkaarten kunnen binnen de casus ‘Richard verhuist naar een andere gemeente’ behulpzaam zijn? Licht dit toe aan de persoon met wie je deze opdracht doet.
  • Teken in tweetallen één van de profielkaarten over jezelf. Eén persoon tekent en vraagt, de ander vertelt. Draai de rollen na een kwartier om en kies een andere profielkaart. Gebruik hiervoor een groot vel papier en gekleurde stiften.
  • Hoe vind je het om op deze wijze bepaalde aspecten van je leven in beeld te brengen?
  • Bedenk bij wie van jouw cliënten deze kaarten behulpzaam kunnen zijn en ga daar met een van hen mee aan de slag.

‘Personal future planning’ is een methode die vaak samen met belangrijke naasten wordt uitgevoerd

 

Naast het beeldende aspect zit de kracht van de methode in het feit dat het samen met het netwerk rondom de cliënt uitgevoerd wordt.

3. Bekijk het filmpje en bespreek deze methode met je collega’s

4. Onderzoek de mogelijkheden om deze methode in te zetten bij één van de cliënten die je ondersteunt en maak dit bespreekbaar met collega’s.

Person Centered/future Planning

Beth Mount ontwikkelaar (Engels) of Erwin Wieringa (Nederlands)

Toekomstplannen maken

Er zijn verschillende handreikingen die de inzet van personal future planning ondersteunen. Binnen Abrona zelf is er een handreiking, maar je kunt ook het werkboek ‘Het is mijn leven’, gebruiken, waarin je stap voor stap de methode kunt doorlopen. Levensboek

5. Nu je je verdiept hebt in de methode kun je samen met een cliënt de methode gaan uitproberen. Het is van belang dat meerdere mensen, ‘meedenkers’, van het netwerk worden betrokken.

6. Kijk nog eens terug naar de profielkaarten en schrijf op 1x A4 op hoe die zich, volgens jullie, verhouden tot de methode Personal Future Planning.