E-learning Informele Zorg

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

KerntaakVerbinden
Competenties- Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met (L)VB en de mantelzorgers. Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen. Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg. Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning
OnderwerpSociale binding en voorzieningen in een dorp of stad
WerkvormReflecteren, conceptualiseren en toepassen
SamenstellingTweetal of individueel
NiveauHBO

Lees het artikel: ‘De grote belofte die het sociale netwerk heet’ https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/movisies/movisies-2018-1/14/ en lees eventueel de conclusies van het onderzoeksrapport: ‘Ik los het zelf wel op’ (blz. 76-82).

  1. Neem een cliënt (en diens naasten) in gedachten die moeite heeft (of hebben) om een beroep te doen op mensen uit hun netwerk. Welke belemmerende factoren spelen bij deze personen een rol en welke bevorderende factoren? Schrijf deze op.
  2. Wat zou je kunnen doen om de bevorderende factoren te versterken en belemmerende factoren te verminderen? Schrijf deze op of bespreek met een collega, maak samen een plan van aanpak en voer dit plan uit. Evalueer samen wat gewerkt heeft en wat niet.