E-learning Informele Zorg

Waarderen van vrijwilligers

KerntaakVersterken
Competenties-Realiseert zich dat het nieuwe werken met meer vrijwillige inzet niet een simpele kwestie is van overhevelen van taken van de ene (betaalde) naar de andere (onbetaalde) partij maar moet, om kwaliteit te waarborgen, ook financieel ondersteund en gefaciliteerd worden.
OnderwerpWaarderen van vrijwilligers
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingTweetal
NiveauHBO
  1. Bekijk de fotostrips en bespreek per strip:
  • wat je opvalt;
  • beeld je in hoe de vrijwilliger zich zal voelen;
  • of je deze situaties in jouw eigen praktijk ook tegenkomt;
  • wat jij anders zou willen doen als jij de begeleider was.

 

De markt

De markt

 

 

Klusjesvrijwilliger

Klusjes vrijwilliger

 

Afspraak valt in het water

Afspraak valt in het water

 

Welke aandachtspunten neem je voor je eigen praktijk mee in het contact met vrijwilligers na het bespreken van de fotostrips?

  1. Vrijwilligers in het zonnetje zetten
  • Wat wordt er bij jou in de praktijk gedaan om de inzet van vrijwilligers te waarderen?
  • Wat zou er nog meer gedaan kunnen worden?
  • Bedenk/organiseer een activiteit om de inzet van de vrijwilligers te waarderen. Benut hier eventueel 7 december voor: dit is de dag van de vrijwilliger. Nationale vrijwilligersdag

Kijk ook of er lokaal iets georganiseerd wordt door bijvoorbeeld de gemeente.