E-learning Informele Zorg

Motiverende gespreksvoering

KerntaakVerlichten
Competenties- Is in staat het netwerk te verbinden en, voorlichting te geven en te kijken wie een rol kan spelen. Kan moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar maken of moeilijke (sociale) situaties invoelen en aan het netwerk uitleggen waarom deze ontstaan.
OnderwerpMotiverende gespreksvoering
WerkvormErvaren en Conceptualiseren
SamenstellingDrietal
NiveauHBO

Rollenspel motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een goede manier om motieven en weerstanden van iemand naar boven te krijgen en de persoon te stimuleren daar zelf verandering in aan te brengen. Het is een waarderende benadering.

  1. Lees van het document: ‘motiverende gespreksvoering’ de samenvatting vanaf pagina 6. Schrijf de principes hiervan voor jezelf op.

.

 

 

  1. Oefen in een rollenspel een gesprek op basis van de principes van motiverende gespreksvoering. Uitgangspunt is een vrijwilliger die dreigt af te haken in motivatie en weerstanden. Wat kan deze doen om gemotiveerd te zijn zich in te zetten voor de cliënt? Gebruik hiervoor een situatie uit je eigen praktijk.

Twee studenten voeren het rollenspel uit en één student observeert en geeft feedback.

3.   Schrijf per persoon je bevindingen op en vergelijk ze met wat de observator heeft geobserveerd. Wat werkt volgens jullie?

4.   Lees vervolgens uit het document motiverende-gespreksvoering paragraaf 1.1 t/m 1.5.

Kan je nu, terugblikkend, nieuwe kennis benoemen in relatie tot de gespeelde casus?

5.  Lees het document: ‘Diverse groepen vrijwilligers’ uit de Toolkit Zorg beter met vrijwilligers

6.   Hoe zou je de vrijwilliger uit opdracht 2 typeren?

7.   Neem nu je eigen praktijk voor ogen. Met welk type vrijwilligers wordt er in je eigen praktijk gewerkt? En welke onderdelen van de motiverende gesprektechnieken zouden passend               zijn bij deze vrijwilligers?

8.  Vraag op je werk na of men bekend is met de methode.