E-learning Informele Zorg

Verkeerde vrienden

KerntaakHerkennen, versterken
Competenties-Heeft kennis van (L)VB: de zichtbare en onzichtbare gevolgen, kan die kennis overbrengen op ouders, brusjes en andere naaste(n). Kan het eigen proces van de ouders/verwanten herkennen en bespreekbaar maken. Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet. Kan bespreekbaar maken: hoe ouders/verwanten zo goed mogelijk met elkaar kunnen omgaan in relatie tot cliënt. Kan bespreekbaar maken: draagkracht van de ouders, door te leren hoe iemand actief zijn situatie kan veranderen. Kan bespreekbaar maken: de ouders/familie om hun eigen leven te blijven leven en attent maken op de valkuilen van het ‘mantelzorger zijn’.
OnderwerpVerkeerde vrienden
WerkvormToepassen
SamenstellingIn tweetallen (praktijk)
NiveauHBO

Opdracht

  1. Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus

a. Wie is hier de primaire hulpvrager?

Aan wie zou je welke vragen stellen? Benoem de vragen die je hebt.

Welke personen zijn er in beeld en welke personen mis je?

Wie zou je verder erbij betrekken en hoe pak je dat aan?

In hoeverre zou je in deze situatie individueel en/of collectief benaderen?

b. Wat zijn oorzaken van risicogedrag van jongeren met een licht verstandelijke beper­king? Maak onderscheid tussen interne en externe oorzaken.

c. Geef een uitwerking van mogelijke interventies voor hulpverlening voor een jonge­re met een licht verstandelijke beperking die in aanraking is gekomen met justitie. Raadpleeg bijvoorbeeld het artikel LVG-jongeren, waarom zijn zij oververtegenwoor­digd in het jeugdstrafrecht? via www.zsv.nl (juni 2012) of het dossier LVB-jongeren en criminaliteit via www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

2.    Maak samen een plan van aanpak. Welke stappen ga je zetten? (1/2 A4tje)