E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Vragende houding

hbo | Vragende houding | Twee- of drietallen | 90 minuten

Je gaat in een rollenspel laten zien dat je systematisch uitvraagt wat de gewoonten en behoeften zijn van de mantelzorger, en of hier voldoende rekening mee gehouden wordt. Realiseer je dat, ook al praat je alleen met de mantelzorger, de context heel belangrijk is. Deze opdracht sluit aan bij de opdracht waarin…

start

Typen (mantel)zorg

hbo | Samenwerken met de mantelzorger | Individueel of in drietallen | 90 minuten

Je gaat straks een overzicht maken om ervoor te zorgen dat je mantelzorgers van de mensen met dementie (die onder je verantwoordelijkheid vallen) in het oog kan blijven houden en kan onthouden wat er bij hen speelt. Je kunt hiervoor ook drie of vier films gebruiken uit de lijst met filmmateriaal. Buijssen…

start

Screeningsinstrumenten

hbo | Screeningsinstrumenten | Individueel | 30 minuten

De gepensioneerde meneer K is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en sindsdien is de relatie met zijn vrouw sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met…

start

Rouwprocessen

hbo | Conceptualiseren, toepassen | Drietallen | 90 minuten

Lees hier de tekst over ‘Omgaan met het verliezen van een naaste tijdens het leven’ op dementie.nl. Kies hier vier ervaringsverhalen van mantelzorgers en lees ze. Schrijf in steekwoorden op hoe je de rouwprocessen herkent in de ervaringsverhalen. Bereid een gesprek voor waarbij je het rouwproces van de mantelzorger op een liefdevolle…

start

Regelen van respijtzorg

hbo | Regelen van respijtzorg | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

Respijtzorg is het overdragen van de zorgtaak aan iemand anders of aan een organisatie, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. In het boek: ' Handboek Werken in de wijk' (red. J.P. Wilken, en A. van Bergen, 2016) staan twee hoofdstukken die specifiek gewijd zijn aan het thema informele zorg. Lees de betreffende…

start

Morele dilemma’s

hbo | Morele dilemma’s | Individueel | 50 tot 300 minuten

  Lees de Wmo-werkplaats publicatie: Voorbij de Spilzorger. Deze handreiking is bedoeld om professionals te helpen bij het bespreekbaar maken van wat er zou moeten gebeuren wanneer de mantelzorger verminderd inzetbaar is of wegvalt. Wat is voor jou de kern van dit document? Beschrijf in ½ A4 wat je hieruit meeneemt in…

start

Maken van een analyse

hbo | Maken van een analyse | Individueel of in een groepje | 90 minuten

In deze opdracht ga je een voorstel maken op basis van een casus en een afgenomen meetinstrument, om beter in te spelen op de behoeften van de mantelzorger. Al eerder heb je mogelijk kennis gemaakt met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn om de ervaren belasting voor mantelzorgers in beeld te brengen. Dat…

start

Lotgenotencontact

hbo | Lotgenotencontact | Individueel of in twee-drietallen. | 60 minuten

Je gaat op zoek naar groepen ervaringsgenoten en wijst de mantelzorger hierop. Op deze website vind je informatie over lotgenotencontacten ook wel ervaringsgenotengroep genoemd. Lees dit zorgvuldig door.  Wat is kenmerkend voor een lotgenotencontact? Ga ook op zoek naar andere plekken waar deze groepen samen komen. Breng je bevindingen samen in een…

start

Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

hbo | Intimiteit en seksualiteit | 3-5 studenten | 60 – 90 minuten

In deze opdracht komen een aantal vragen aan bod die kunnen spelen rondom het thema intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. De werkwijze is als volgt: 1. Kies een vraag uit. 2. Neem ongeveer 30 minuten de tijd om je (individueel) te oriënteren en te verdiepen op de vraag. Maak gebruik van…

start

Dementiemonitor 2018. Wat te doen?

hbo | Isolement, zorgzwaarte, beleid | Tweetal | Tijd 60- 120 minuten

Uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland blijkt dat de zorgbelasting bij mantelzorgers van mensen met dementie toeneemt. Lees hier de belangrijkste uitkomsten. Schrijf voor jezelf op welke redenen er zijn voor de toenemende zorgbelasting. Bron: Alzheimer Nederland Je kunt lezen dat 38% van de mantelzorgers minder contact…

start