E-learning Informelezorg

De opdrachten

Vragende houding

hbo | Vragende houding | Twee- of drietallen | 90 minuten

start

Typen (mantel)zorg

hbo | Samenwerken met de mantelzorger | Individueel of in drietallen | 90 minuten

start

Screeningsinstrumenten

hbo | Screeningsinstrumenten | Individueel | 30 minuten

start

Rouwprocessen

hbo | Conceptualiseren, toepassen | Drietallen | 90 minuten

start

Regelen van respijtzorg

hbo | Regelen van respijtzorg | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

start

Morele dilemma’s

hbo | Morele dilemma’s | Individueel | 50 tot 300 minuten

start

Maken van een analyse

hbo | Maken van een analyse | Individueel of in een groepje | 90 minuten

start

Lotgenotencontact

hbo | Lotgenotencontact | Individueel of in twee-drietallen. | 60 minuten

start

De mate van zelfredzaamheid

hbo | De mate van zelfredzaamheid | Tweetallen | 90 minuten

start

Combineren van de zorgtaak met overige bezigheden

hbo | Combineren van de zorgtaak met overige bezigheden | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

start