E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Rouwprocessen

HBO | Rouwprocessen | Tweetal | 45 minuten

Mantelzorgers van mensen met NAH maken mogelijk ook een rouwproces door. Een proces van rouw terwijl er iemand er nog is noemt men levend verlies (Hersenletsel-uitleg, 2018). bron: Hersenletsel-uitleg, 2018  Lees bovenstaande tekst helemaal via:www.hersenletsel-uitleg.nl/ermee-omgaan/rouw-bij-nah-levend-verlies Noteer tijdens het lezen tien steekwoorden die volgens jou horen bij levend verlies. In het artikel heb je kunnen lezen […]

start

Morele dilemma’s

HBO | Morele dilemma’s | Viertal | 60 minuten

Een aanzienlijk deel van de mantelzorgers van mensen met NAH ervaart het zorgen voor hun naaste niet als een vrije keuze. Wanneer men bij plotseling hersenletsel net wat bijgekomen is van de schrik, blijkt men al in de rol als mantelzorger te zijn gerold. Veel mantelzorgers hebben daarnaast het gevoel er alleen voor staan. Mensen […]

start

Brusjes

HBO | Brusjes | Drietal | 60 minuten

Lees en leef je in in de volgende casus: De familie Koska is op vakantie in de Italiaanse Alpen met het hele gezin. Vader, moeder en drie puberkinderen (Maja, Nika en Danilo). Zoon Danilo (18) gaat geregeld een eind fietsen in de vroege ochtend. Soms samen met zijn vader maar ook geregeld alleen.  Op een […]

start

Opgroeien in zorg

HBO | Opgroeien in zorg | Drietal | 60 minuten

    In deze opdracht gaan jullie aan het werk met gezinssituaties waarin een van de ouders niet-aangeboren hersenletsel heeft. Bekijk het filmpje op de site  de gevolgen voor de kinderen als een ouder nah heeft .  Luister goed naar de tekst. Zet daarna op een rijtje a. wat de kinderen ervaren en b. wat […]

start

Keuzeproces van de mantelzorger

HBO | Keuzeproces van de mantelzorger | Drietal | 60 minuten

In deze opdracht gebruik je deze casus.   Pauliene en Steven hebben 3 jong volwassen kinderen waarvan er 2 op kamers wonen. Zij hebben sinds 6 jaar 2 jonge adoptiekinderen uit Brazilië in hun gezin opgenomen.  Steven krijgt op weg naar zijn werk een ernstig ongeluk waarbij hij hersenletsel oploopt. De eerste weken in het […]

start

Seksualiteit

HBO | Seksualiteit | Drietal | 60 minuten

Thomas heeft al 16 jaar een goed huwelijk met Daniëlla. Na haar hersenoperatie vanwege een hersentumor, is  Daniëlla veranderd. Eigenlijk is ze geweldig goed uit de behandeling gekomen. Daniëlla heeft de meeste van haar activiteiten zoals werk, hobby’s en vriendschappen weer kunnen oppakken. Alles gaat langzamer en ze heeft hulp nodig bij plannen en organiseren, […]

start

Zorg voor jezelf

HBO | Zorg voor jezelf | Individueel | 45 minuten

Er zijn regelmatig congressen voor professionals die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn ook congressen voor mensen die hersenletsel hebben en hun naasten. Ga op zoek naar congressen die dit jaar plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Noem minimaal vijf congressen en benoem wat het thema is, voor welke doelgroep het congres bedoeld is (dus […]

start

Respijtzorg

HBO | Respijtzorg | Drietal | 60 minuten

  De familie woont nu 5 jaar in Nederland. De jaren in oorlog in hun land Syrië heeft een enorme impact op hun leven. Nog steeds . Gelukkig hebben ze recent een verblijfsstatus gekregen.  De drie kinderen gaan inmiddels naar school, moeder heeft werk in de administratie en vader werkt als vrijwilliger bij een buurtcentrum.  […]

start

Ervaringskennis van de mantelzorger

HBO | Ervaringskennis van de mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Ook mantelzorgers maken een herstelproces door wanneer hun naaste een hersenletsel heeft opgelopen. Lees onderstaande tekst.   Hoe krijgt het vraaggericht werken vorm? Het wisselt per organisatie en per persoon. Ger en ik krijgen ruim baan om onze wensen te benoemen. We weten weinig van hersenletsel en willen dus advies. We weten veel van ons eigen leven […]

start

Cultuursensitief werken

MBO | Aandacht voor de jonge mantelzorger met een migratieachtergrond | Tweetal | 30-60 minuten

Lees eerst de publicatie:  Handreiking zorg voor mantelzorger  of Mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden van Kennisinformelezorg.nl In de wijk Leidsche Rijn in Utrecht woont het gezin M.  Het bestaat uit vader Younes, moeder Siham, en 3 kinderen in de leeftijd van 21, 19 en 15 jaar. Grootmoeder Karima woont bij hen in. De oudste zoon […]

start