E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd

hbo | Dementie op jonge leeftijd | Individueel | 90-180 min

Stap 1. Ga op internet op zoek naar de volgende vragen. 1. Over welke leeftijd hebben we het wanneer we spreken over ‘dementie op jonge leeftijd’? 2. Hoe vaak komt dementie op jonge leeftijd voor? 3. Welke gevolgen voor naasten kun je vinden, die specifiek gelden voor dementie op jonge leeftijd? Stap…

start

Zoeken naar Zorg

hbo | Zoeken naar Zorg | Twee- of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één…

start

Zoeken naar Zorg

mbo | Zoeken naar Zorg | Twee of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één…

start

Werk en mantelzorg

hbo | Werk en mantelzorg | Individueel | 60 minuten

Bekijk hier de lezing (18 minuten) van L. Linders gehouden op de Inspiratiedag Dementie 2015. In deze lezing hoor je voorbeelden van mantelzorgers die moeite hebben om het overzicht te houden over de grote hoeveelheid zorgaanbod,  in relatie tot hun eigen vragen. De regeldruk speelt daarbij zeker parten. De vraag is hoe…

start

Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen

mbo | Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen | Drietallen | 60 minuten

Misschien heb je de discussie gevolgd die Hugo Borst, een voetbaljournalist, heeft ingezet samen met Carin Gaemers.  Deze discussie kwam in 2016 op gang toen hun moeders in een verpleeghuis werden opgenomen vanwege hun dementeringsproces. Het werd hen al snel duidelijk dat hun moeders niet de gewenste zorg kregen en dat er…

start

Samenwerking professionals rond informele netwerken

hbo | Samenwerking professionals rond informele netwerken | In twee- of drietallen. | 60 minuten

In de literatuurlijst die op deze site gegeven is, staat bij thema 4 het artikel van Jansen, Veldboer en Verharen (2017); 'Samenwerken met informele netwerken als opdracht'. Het is artikel 2 uit de publicatie: 'Kwesties en keuzes in wijkgericht werken', van Werkplaatsen Sociaal Domein. Bron: www.wmowerkplaatsen.nl Lees dit artikel. Beantwoord nu de…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

De gepensioneerde meneer K. is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met meneer…

start

Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten

mbo | Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten | Twee- of drietallen. | 60 minuten

Ga naar de volgende site over contact met lotgenoten. Bekijk de site goed en inventariseer welke plekken en mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers om ervaringsgenoten te ontmoeten.     Bedenk voor de volgende situaties op welke manier jij als sociale professional te werk zou gaan. Situatie 1: Er is een vraag van…

start

Organisatie mantelzorg ervaringsgenoten

hbo | Organisatie mantelzorgringsgenoten | In twee- of drietallen | 60 minuten

Ga naar deze website over contact met lotgenoten van mantelzorgers van iemand met dementie. Bekijk de site goed en inventariseer welke plekken en mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers om ervaringsgenoten te ontmoeten. Bedenk voor de volgende situaties op welke manier jij als sociale professional te werk zou gaan. Situatie 1: Er is…

start

Ondersteunen van de mantelzorger in tijden van COVID-19

hbo | Corona | Tweetal | 120 min

Zie in dit filmfragment hoe mantelzorger Peter het ervaart om voor zijn vrouw Tillie te zorgen, ook tijdens de periode van maatregelen vanwege COVID-19. Schrijf tijdens het kijken een aantal steekwoorden op. Je ziet dat Peter graag voor zijn vrouw wil blijven zorgen. Vanwege alle maatregelen zijn veel mogelijkheden om zich te…

start