E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

HBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Lees het artikel: ‘De grote belofte die het sociale netwerk heet’ https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/movisies/movisies-2018-1/14/ en lees eventueel de conclusies van het onderzoeksrapport: ‘Ik los het zelf wel op’ (blz. 76-82). Neem een cliënt (en diens naasten) in gedachten die moeite heeft (of hebben) om een beroep te doen op mensen uit hun netwerk. Welke belemmerende factoren spelen […]

start

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

MBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Kleine dorpen in krimpregio’s maken het naar omstandigheden goed Terwijl de bevolking in de stad alsmaar stevig groeit, is die op het platteland sinds 2010 aan het krimpen. Binnen het platteland varieert het: in dorpen rond de stad is de bevolkingsomvang min of meer stabiel, in kleine afgelegen dorpen krimpt deze fors. Lees verder. SCP. […]

start

Verkeerde vrienden

HBO | Verkeerde vrienden | In tweetallen (praktijk)

Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus a. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou je welke vragen stellen? Benoem de vragen die je hebt. Welke personen zijn er in beeld en welke personen mis je? Wie zou je verder erbij betrekken en hoe pak je dat aan? In hoeverre zou je in […]

start

Verkeerde vrienden

MBO | Verkeerde vrienden | In tweetal (praktijk)

Verkeerde vrienden Lees casus 13 Verkeerde vrienden uit de volgende publicatie: Stortelder, M. (2015). Casus 13 Verkeerde vrienden. In L. Linders, & D. Feringa(red.), Stilstaan om vooruit te komen; Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 59-60). Utrecht: Movisie. Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou […]

start

Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld

HBO | Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld | Individueel (praktijk)

Lees in de literatuurverkenning: ‘Een ‘steunend’ of ‘belemmerend’ sociaal netwerk?’ blz 10. Het Steunogram is speciaal ontwikkeld om het sociale netwerk inclusief de risico’s en de krachten bij de (L)VB-doelgroep in beeld te brengen. Het doel is de (L)VB-jeugdige (en hun ouders en professionals) inzicht te bie­den in wie, hoe en waarmee iemand hen kan […]

start

Waarderen van vrijwilligers

HBO | Waarderen van vrijwilligers | Tweetal | 30 minuten

Bekijk de fotostrips en bespreek per strip: wat je opvalt; beeld je in hoe de vrijwilliger zich zal voelen; of je deze situaties in jouw eigen praktijk ook tegenkomt; wat jij anders zou willen doen als jij de begeleider was.   De markt De markt     Klusjesvrijwilliger Klusjes vrijwilliger   Afspraak valt in het […]

start

Ouders op leeftijd

HBO | Ouders op leeftijd | Drietal

Casus: Ouders op leeftijd   Wat is er aan de hand? Op een woonlocatie woont Jan. Jan is 52 jaar. Jan heeft altijd goed contact met zijn ouders. Jan’s ouders zijn vitale mensen op leeftijd en kwamen, tot voor enkele maanden terug, minimaal één maal per week op bezoek. Zij zijn sterk betrokken bij de […]

start

Toekomstplanning

HBO | Toekomstplanning | Tweetal | 60 minuten

Casus: Richard verhuist naar een andere gemeente Richard  is een 47-jarige, alleenstaande man. Hij heeft een WIA uitkering en geen geregelde dagbesteding. Hij vult zijn dag zelf in met o.a.  wandelen en zijn hobby: drummen. Ongeveer 1,5 jaar geleden is hij via een speciale regeling van Leusden naar  Scherpenzeel verhuisd. In Leusden heeft hij een […]

start

Motiverende gespreksvoering

HBO | Motiverende gespreksvoering | Drietal | 60 minuten

Rollenspel motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering is een goede manier om motieven en weerstanden van iemand naar boven te krijgen en de persoon te stimuleren daar zelf verandering in aan te brengen. Het is een waarderende benadering. Lees van het document: ‘motiverende gespreksvoering’ de samenvatting vanaf pagina 6. Schrijf de principes hiervan voor jezelf op. . […]

start

Vrijwilligers kennen en binden

MBO | Vrijwilligers kennen en binden | Individueel of in twee- of drietal | 50 minuten

Casus: Jan wil wel maar weet niet hoe Jan is een man van 40. Hij heeft een verstandelijke beperking en een vorm van autisme. Jan is nog niet lang geleden vanuit de thuissituatie in een woonvoorziening komen wonen. Jan heeft weinig interesse en is heel wantrouwend. In eerste instantie wil hij nergens in meegaan. Hij zit […]

start