E-learning Informele Zorg

Brussen in beeld

KerntaakVerbinden
Competenties-Weet waar hij kennis/informatie van het regionale en landelijke aanbod van vrijwilligerszorg kan vinden. Kent de kracht van een maatje, weet vrijwilligersorganisaties te vinden en stimuleert de cliënt en mantelzorger om daar gebruik van te maken.
OnderwerpBrussen in beeld
WerkvormErvaren en Reflecteren
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
NiveauMBO

Professional moet oog hebben voor brussen

Opgroeien met ziekte en zorg heeft niet alleen een grote impact op het zorgvragende kind in een gezin. Ook de broers en zussen voelen die impact. Maar voor hen is er niet altijd aandacht, zo blijkt uit onderzoek van Nederlands Jeugdinstituut.

Barry Atsma is een bekende ‘brus’. Zijn broer Rimmert heeft het Syndroom van Down.

Broers en zussen (brussen) van een kind met een beperking, stoornis of langdurige ziekte, hebben bijna drie keer meer kans op grote problemen dan andere broers en zussen. Jonge brussen worstelen bijvoorbeeld met thema’s als jaloezie en ruzie mogen maken met hun zorgintensieve broer of zus. Pubers hebben problemen met hun eigen identiteit ten opzichte van hun broer of zus en het grenzen mogen stellen. En volwassen brussen hebben vaak zorgen over de toekomstige zorg en hun verantwoordelijkheden als hun ouders en niet meer zijn.

Lotgenoten

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht welke ondersteuning deze brussen nodig hebben. Uit deze quickscan blijkt dat het merendeel van de brussen (60%) helemaal niet weet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning, maar dat zij graag meer hulp zouden krijgen. Ze willen vooral ervaringen delen met lotgenoten (76%) of een luisterend oor bij vrienden of familie vinden.

Anjet van Dijken (38) weet hoe het is om op te groeien met een broer met een beperking. ‘Wat mij opvalt is dat er zoveel brussen inspraak willen in de ondersteuning aan hun broer of zus’.

Aandacht

Dat hun zorgintensieve broer of zus veel aandacht vraagt, begrijpen brussen wel. Maar ook zij hebben behoefte aan tijd en aandacht van hun ouders. Ze willen graag dat hun ouders begrijpen welke impact de beperking van hun boer of zus heeft op hun leven. Meer dan de helft van de brussen (57%) vindt dat de ouders hen de weg zouden moeten wijzen naar ondersteuning, zo blijkt uit het onderzoek.

Toekomst

Ook willen brussen meer inspraak hebben in de ondersteuning van hun zorgintensieve broer of zus. Ruim een kwart voelt zich niet gehoord door professionals die bij hen thuis komen. Ze willen graag informatie krijgen over de handicap en leren hoe ze met het gedrag van hun broer of zus om kunnen gaan. Ook willen ze graag meepraten over later, want 68 procent van de brussen maakt zich zorgen over de toekomst met hun zorgintensieve broer of zus.

Bron: Professional moet oog hebben voor brussen Zorg en Welzijn april 2015

  1. Lees de samenvatting van de quickscan die het Nederlands Jeugd Instituut in 2015 maakte (pagina 29/30).

QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen deel 2 Brussen

Je ziet dat brussen niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Dat is eigenlijk vreemd als je bedenkt dat zij zoveel betekenen voor hun broer of zus met een beperking. Probeer je in te leven in de situatie van brussen door ervaringsverhalen te lezen op brusjes.nl

Wat zou jij nodig hebben als je in zo’n situatie zelf een brus was?

  1. Ga op zoek naar goede voorbeelden van brussengroepen. Dat mag ook in het buitenland zijn. Neem kennis van wat ze doen.

Wat kan de meerwaarde zijn van een ‘brussenmaatje’, dus een vrijwilliger met bijzondere aandacht voor hun situatie? En moet dat iemand zijn die een vergelijkbare ervaring heeft?

Bron: Illustratie Lois Lorinde van Tol in: Dus ik ben een brus. (2018) Pumbo.nl