E-learning Informele Zorg

Gespecialiseerde revalidatie en Nationale Dementiestrategie

KerntaakVerbinden
Competenties-Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze bieden voor mensen met NAH en hun mantelzorgers. Weet waar hij informatie van het regionale en landelijke aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding kan vinden en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen.
OnderwerpGespecialiseerde revalidatie en deltaplan
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauMBO
  1. Deze opdracht gaat over belangenverenging hersenletsel.nl

Gebruik de link en bekijk de site globaal.

Bestudeer vervolgens het video-filmpje dat ongeveer 6 minuten duurt. Bekijk het helemaal en schrijf de termen op die jou onbekend zijn. Zoek de betekenis van de termen op. Een deltaplan is nodig

 

 

Hieronder worden enkele zinnen van de revalidatiearts aangehaald:

De revalidatiearts noemt “De doorplaatsing van het ziekenhuis naar de gespecialiseerde revalidatie strandt op capaciteitsproblemen”. Hij doelt op het probleem dat mensen met een hersenletsel in het ziekenhuis uitbehandeld zijn maar dat er geen plek is in het revalidatiecentrum om te werken aan hun herstel.

Vervolgens zegt hij : “Het hangt van de assertiviteit van de familie af of ze het eerste advies voor lief nemen of niet”.  Hiermee doelt hij op het toeval waar mensen terecht komen als de revalidatie geen plek voor ze heeft.  Wanneer familie erop staat, en dat goed weet te verwoorden, zijn er toch meer kansen voor degene met hersenletsel. 

Hoe krijgen de familie en vrienden van de patiënt (met hersenletsel) informatie over de doorplaatsingsmogelijkheden? Hoe leren zij in korte tijd de sociale kaart kennen?

2. Zoek op de site hersenletsel.nl en op www.handicap.nl hoe zij daarin geholpen worden.

 

3. Wanneer familie weet welke organisaties er zijn, is de vraag hoe zij te weten komen welke mogelijkheden die organisaties bieden.

Zoek drie organisaties (in je eigen regio) waar mensen naartoe kunnen na een ziekenhuisopname en schrijf op wat precies de taak is van deze organisatie. Denk in termen van Verzorgen/ Verplegen/ Behandelen/ Begeleid Wonen/ Thuis wonen met zorg/ etc.

4. Met deze kennis gaat de familie in gesprek met elkaar en willen op basis daarvan keuzes maken. Het is vanzelfsprekend dat zij het beste uit het traject willen halen om degene met hersenletsel zo goed mogelijk te laten herstellen. Bij welke professional in het ziekenhuis kunnen ze advies krijgen? Met wie kunnen ze volgens jullie het beste in gesprek gaan? Is dat de huisarts, de sociaal werker, de revalidatiearts, de verpleging, de therapeuten, of …? Kies één of meerdere van de professionals en beargumenteer waarom je de familie adviseert met deze professional(s) in gesprek te gaan.

5. De familie geeft aan toch echt te staan op een vervolgtraject op de afdeling hersentrauma in het revalidatiecentrum (een gespecialiseerde revalidatie afdeling). Helaas is er pas over enkele weken een plek beschikbaar. De patiënt kan niet in het ziekenhuis blijven. Wat zijn dan de mogelijkheden om die tijd te overbruggen? Noem minstens drie mogelijkheden waar iemand kan verblijven.

6. De arts uit het videofilmpje benoemt de mogelijkheid van een Deltaplan. In de wereld van dementie is er een Deltaplan Dementie. Het is een coöperatie; een samenwerking van organisaties om de krachten te bundelen. Inmiddels is er een vervolg: Kijk eens op Nationale Dementiestrategie  wat de plannen nu zijn.

Welke kansen zie je hier voor de groep mensen met hersenletsel en hun naasten? Welke taak zou hiervoor bij de belangenvereniging hersenletsel.nl kunnen liggen?