E-learning Informele Zorg

Mannen en mantelzorg

KerntaakVerlichten
CompetentiesMaakt de mantelzorgers attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via bestaande organisaties.
OnderwerpMannen en mantelzorg
WerkvormToepassen
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauMBO

Bron: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/Mannen-en-mantelzorg.pdf

  1. Deze opdracht gaat over mannen die een mantelzorgtaak hebben. Het gaat ook over hun netwerk in werk en vrije tijd en hoe dat netwerk hen helpt om een goed leven te hebben. Maar waar vind je deze contactgroepen? Is er wel behoefte aan?

Lees de volgende tekst:

“Mannen moeten veel meer mantelzorgen!” Als je het met deze stelling eens bent dan is deze publicatie voor jou. Want wist je dat mannen inderdaad prima kunnen zorgen en dat ook al dóen? Ruim 40% van de mantelzorgers is man en ook zij verlenen langdurige en intensieve zorg.

Misschien is daarom deze vraag wel interessanter: “Hoe kunnen mannen én vrouwen zowel (mantel)zorgen als werken?” Want, inderdaad, over het geheel genomen zijn er meer vrouwen die mantelzorg verlenen dan mannen. Net zoals er meer mannen fulltime werken dan vrouwen. In feite zijn vrouwen én mannen vooral heel erg druk.

Van ‘meer’ naar ‘optimaal’

Dus in plaats van kijken naar wat mannen of vrouwen ‘moeten’, lijkt het mij het beste om te kijken hoe je in elke individuele situatie komt tot een optimale verdeling van werken en zorgen. Want laten we wel wezen: soms zijn de verschillen tussen mannen onderling groter dan tussen mannen en vrouwen. Vaak laten we ons leiden door beelden van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, maar ook deze verschillen van familie tot familie. Ook wordt bij de verdeling van werk en zorg gezegd dat het vrijwel automatisch is gegaan, als vanzelfsprekend. Juist dan is het zaak om met elkaar de kaarten op tafel te leggen: hoe is het eigenlijk zo gegroeid? Doet iedereen de juiste dingen? Is er niet heel veel op het bordje van één of twee personen terecht gekomen? Het gaat dan niet zozeer om méér doen, maar vooral om: doet iedereen de goede dingen?

En tenslotte: natuurlijk gaat het niet alleen om de verdeling tussen werken en zorgen, maar vooral om de verdeling tussen werken, zorgen én vrije tijd. Want de boog kan niet altijd gespannen zijn!

Bron: Wilco Kruijswijk, 2016

  1. Bekijk de video ‘Mannen en mantelzorg’ in de filmlijst die hoort bij deze e-learning.
  2. Ga in je eigen netwerk (privé, op je stage of je werk, in je buurt) op zoek naar een mannelijke mantelzorger of misschien ken je wel iemand. Als je die niet kunt vinden vraag je medestudenten of collega’s. Wanneer dat tot niets leidt, dan kan je op pagina 22 van de genoemde publicatie, de casus Simon lezen. Daar waar ‘moeder-met-Alzheimer’ staat kan je invullen: ‘Broer-met-hersenletsel’. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/Mannen-en-mantelzorg.pdf

Beantwoord (vanuit wat je weet van de gekozen casus) samen de volgende vragen:

-Welk effect heeft de mantelzorgtaak op zijn eigen leven? Noem 3 effecten.

-Heeft deze mantelzorger een netwerk? Zo ja, uit welke mensen bestaat dat netwerk?(familie, vrienden, collega’s). Heeft hij een intieme of een meer oppervlakkige relatie met hen?  Is dat netwerk gerelateerd aan een activiteit (hobby zoals sport/ muziek/ reizen) of aan de zorgtaken die hij heeft? (andere zorgverleners). Zo nee, hoe denk je dat het komt dat hij geen netwerk heeft?(je mag vrijuit associëren).

-Maakt deze mantelzorger deel uit van een ervaringsgenoten groep? Zo ja, bestaat die groep uit enkele mannen of is het gemixt? Zo nee, is hij daar wel attent op gemaakt?

  1. Als sociaal werker bij het steunpunt mantelzorg krijg je van diverse kanten (van professionals en van mannelijke mantelzorgers) de vraag om aandacht te besteden aan mannelijke mantelzorgers. Je gaat nu uitzoeken welke activiteiten er al zijn bij de diverse organisaties in de regio. Neem je eigen regio (waar je woont) als uitgangspunt. Zoek op mantelzorg / mannen/ contactgroepen. Welke organisaties zijn actief in een aanbod voor mannen en wat zijn de doelen die gesteld zijn? Maak een overzicht van minimaal 3 grote organisaties en schrijf de doelen erbij. Welke organisatie denk je dat geschikt zou zijn voor een groep mannen om hun mantelzorgervaringen te delen? Verklaar je nader.
  2. Welke bedenkingen kan je vinden bij het organiseren van zo’n groep?
  3. Zijn er ook tegenargumenten te vinden? Verzin er minimaal 3.