E-learning Informele Zorg

Cultuursensitief werken

KerntaakHerkennen
CompetentiesHanteert structureel een vragende houding om te kunnen herkennen in hoeverre de gevolgen van het NAH, karakter, en de omgeving de situatie complex kunnen maken voor de naaste(n) en weet hier een vervolg aan te geven.
OnderwerpAandacht voor de jonge mantelzorger met een migratieachtergrond
WerkvormAbstraheren
SamenstellingTweetal
Tijd30-60 minuten
NiveauHBO

Lees de publicatie: Handreiking Zorg voor mantelzorger of  Mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden van Kennisinformelezorg.nl

In de wijk Leidsche Rijn in Utrecht woont het gezin M.  Het bestaat uit vader Younes, moeder Siham, en 3 kinderen in de leeftijd van 21, 19 en 15 jaar. Grootmoeder Karima woont bij hen in. De oudste zoon Mohand, studeert en heeft een baantje in de supermarkt, dochter Tama studeert en zorgt daarbij samen met haar moeder voor grootmoeder. Jongste zoon Radi, zit op de middelbare school en besteedt zijn tijd het liefst aan gamen. Grootmoeder heeft in 2013 een CVA gehad en is sindsdien gedeeltelijk verlamd en praat moeilijk. Zij heeft veel hulp nodig bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Moeder en oma spreken geen Nederlands en daarom gaat Tama mee naar de bezoeken aan de huisarts. Bij een van die bezoeken ziet Tama in de wachtkamer een folder van thuiszorgorganisatie:  Buurtzorg Nederland

Tama, die zelf contact heeft met de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) vanwege burn-out klachten, wordt zwaar belast door de combinatie van studie en zorg en vreest dat ze zal uitvallen. Ze besluit spontaan contact op te nemen met Buurtzorg.

Als de afspraak is gemaakt en de consulent van Buurtzorg aan huis komt, blijkt dat Siham en Karima vinden dat er genoeg ‘goede zorg’ is en het bezoek eindigt zonder vervolgafspraak. Siham en Karima zien vragen om hulp als ‘falen’.

Een casus als deze vraagt om maatwerk. Dat wil zeggen dat het aanbod aangepast wordt aan de zorg, dus met aandacht voor de context.

Stel jij bent de consulent:

  1. Wat is het perspectief van de betrokkenen?
  2. Welke waarden en normen spelen hier een rol?
  3. Bespreek samen jullie persoonlijke opvatting over ‘goede zorg’;

Als consulent zit je met een dilemma: je wilt Tama ontlasten én je wilt rekening houden met de normen en waarden van Karima.

  1. Kies allebei één kant van het dilemma en geef argumenten waarom die kant de voorkeur geniet.
  2. Hoe zouden jullie willen handelen wanneer je met dit soort situaties te maken krijgt? Maak gebruik van de gegeven bronnen en ga zelf op zoek naar aanvullende bronnen.