E-learning Informele Zorg

Respijtzorg

KerntaakVerlichten
Competenties-Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/ dagbesteding en wijst de mantelzorger hier systematisch op. Weet hoe te handelen in situaties rond NAH waarbij kinderen zijn betrokken en verwijst zo mogelijk door. Heeft aandacht voor het (oppakken van) het eigen leven van de mantelzorger. Zoekt samen met de mantelzorger naar mogelijkheden met betrekking tot het ontlasten van zorgtaken.
OnderwerpRespijtzorg
WerkvormAbstraheren en Toepassen
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauHBO

 

De familie woont nu 5 jaar in Nederland. De jaren in oorlog in hun land Syrië heeft een enorme impact op hun leven. Nog steeds . Gelukkig hebben ze recent een verblijfsstatus gekregen.  De drie kinderen gaan inmiddels naar school, moeder heeft werk in de administratie en vader werkt als vrijwilliger bij een buurtcentrum.  Gaat het nu allemaal weer beter? Vader heeft gevochten in de oorlog en heeft veel verwondingen opgelopen. Zo is hij in gevechten verscheidene keren op zijn hoofd geslagen met een zwaar voorwerp.  Ogenschijnlijk lijkt er niets aan de hand. Nu, na al die jaren, merkt moeder en ook de oudste kinderen dat vader zich niet goed uit benarde situaties weet te redden. Dan zou hij in het buurtcentrum iets ondernemen maar daar komt niets van terecht; hij zou een vriend vragen voor een klus maar dat is hij vergeten; zijn taak bij de voorbereiding van een buurtmaaltijd kan hij eigenlijk niet goed uitvoeren.  Is het een gevolg van de trauma van de oorlog of is er meer aan de hand?

Moeder vraagt vader mee naar de huisarts die besluit een scan te laten maken. Uit die scan blijkt dat vader een contusio cerebri (hersenkneuzing) heeft Uitleg over contusio cerebri.

Nu valt voor moeder alles op zijn plek. Hoe vader afwezig was, dat hij zich slecht kan oriënteren,  dat hij soms onterecht in woede kan uitbarsten naar de kinderen. Toch maakt ze zich zorgen want vader wordt steeds minder gevraagd in het buurtcentrum. Hij dwaalt vaak door de straten en komt verward thuis. Moeder zou het liefst haar baan op willen zeggen om hem te steunen. Maar ze hebben het geld echt nodig.

 

  1. Je hebt de casus gelezen. In deze opdracht gaat het erom dat moeder gerustgesteld kan worden. Zodat wanneer zij werkt, ze zich geen zorgen hoeft te maken om haar man. En ook thuis niet om de kinderen die soms bang zijn voor hun vader. Eén van de manieren om haar gerust te stellen is dat er toezicht komt. Nu vervult moeder meestal deze functie maar anderen kunnen onder de juiste voorwaarden deze functie (tijdelijk) overnemen. Lees onderstaande informatie over de Toezichtfunctie rond mensen met NAH:

 

 

Globaal kun je zeggen: ‘Het is niet wat het lijkt’. Juist die onzichtbare gevolgen kunnen mensen in gevaarlijke situaties brengen en vraagt daarmee in de thuissituatie (een zeer intensief) toezicht van de mantelzorger. Sommige mensen met NAH kunnen maar beperkt alleen gelaten worden of alleen leven.

 

            “Kunt u mij de nummercode van uw pasje geven, dan help ik wel even met afbetalen”.

Een praatje maken of iemand een gunst verlenen kan leiden tot diefstal andere akelige situaties. De persoon met NAH heeft het niet in de gaten, “..ze waren immers zo vriendelijk tegen mij?”

 

Er is niet altijd een expliciete zorgvraag. Het verschilt per persoon hoe ernstig de gevolgen van de aandoening zijn en hoeveel toezicht nodig is. Ook is het wisselend per moment (uur, dag) hoe mensen presteren of wat zij aankunnen. Er is soms permanent toezicht nodig op basis van aandoeningen, stoornissen en beperkingen. Dat kan op regelmatige maar ook op onregelmatige momenten noodzakelijk zijn. De overheid zegt over permanent toezicht:  ‘Permanent toezicht is een vorm van actieve observatie zonder dat er direct ingegrepen wordt.’ Gezien de zorgbehoefte van de persoon met NAH, is men aangewezen op een omgeving die in meerdere of mindere mate toezicht biedt. Daar horen ADL handelingen bij zoals hulp bij de toiletgang; gebruik tillift; hulp bij eten en drinken; hulp bij zich wassen en algehele hygiëne.

 

Onder toezicht verstaan we in deze tekst de actieve observatie (oplettendheid) door een vast persoon  of de professional om dreigende ontsporing in gedrag of in de gezondheidstoestand te voorkomen.

 

Witteveen, Grasmeijer, Stock, Admiraal (2015) Profiel Informele Zorg rond mensen met NAH/dementia.

 

 

Respijtzorg kan een uitkomst bieden.  Ga op zoek naar 3 sites waar je iets over respijtzorg kan lezen. Maak bij elke site een korte samenvatting van de beschrijving. Welk van de beschrijvingen over respijtzorg vind je passen bij de bovenstaande casus? Beschrijf per site kort wat je bedenkingen zijn.

 

  1. In deze casus hebben ook de kinderen te maken met een ontregelde situatie. Welk effect denk je dat het gedrag van vader op de kinderen heeft (in de direct en de indirecte zin)? Hoe denk je dat de kinderen zich kunnen ontspannen, ook met betrekking tot de spanning van moeder over vaders gedrag?

 

  1. Je gaat op zoek naar mogelijkheden voor vader om passende steun te krijgen zodat moeder respijt heeft. Bedenk dat vader ook trots is, en eigenlijk vindt hij dat het wel goed gaat. Hij heeft door het NAH weinig zelfinzicht. Dus de steun moet waardig zijn en niet teveel nadruk leggen op wat niet goed gaat. Zoek 5 mogelijkheden waar (voorzieningen) of met wie (vrijwilliger) vader zou kunnen optrekken.

 

  1. Aan welke voorwaarden moet volgens jullie de respijtzorg voldoen om moeder echt vrijaf te geven? Schrijf een brief aan moeder waarin je (als professional) laat weten dat je haar zorgen en behoefte aan geruststelling goed begrijpt en waarin je uitlegt welke voorzieningen een mogelijkheid bieden. Maximaal 1x A4.