E-learning Informele Zorg

Opgroeien in zorg

KerntaakVerlichten
Competenties-Weet hoe te handelen in situaties rond NAH waarbij kinderen zijn betrokken en verwijst zo mogelijk door. Heeft aandacht voor het (oppakken van) het eigen leven van de mantelzorger. Zoekt samen met de mantelzorger naar mogelijkheden met betrekking tot het ontlasten van zorgtaken.
OnderwerpOpgroeien in zorg
WerkvormAbstraheren en Reflecteren
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauHBO

 

 

  1. In deze opdracht gaan jullie aan het werk met gezinssituaties waarin een van de ouders niet-aangeboren hersenletsel heeft. Bekijk het filmpje op de site  de gevolgen voor de kinderen als een ouder nah heeft .  Luister goed naar de tekst. Zet daarna op een rijtje a. wat de kinderen ervaren en b. wat de vader ervaart.

 

 

 

  1. Lees pagina’s 8 t/m 14 uit de volgende publicatie van Vilans (2014) Richtlijn gezin met ouder met NAH. In hoeverre stemt de tekst overeen met jullie bevindingen uit het eerste deel van deze opdracht? Welke overeenkomsten vind je?
  2. Dit filmpje is gemaakt in het revalidatiecentrum Klimmendaal in de buurt van Arnhem. Er zijn nog veel meer revalidatiecentra in Nederland. Ga op zoek naar vijf grote revalidatiecentra in Nederland. Zoek op de site van elk revalidatiecentrum wat zij kunnen betekenen voor de gezinnen als 1 persoon NAH heeft.
    Vergelijk vervolgens het gevonden aanbod van de revalidatiecentra. Welke centrum heeft veel te bieden? Welk aanbod spreekt jou het meeste aan en waardoor?
  3. Ga vervolgens weer terug naar de publicatie van Vilans, Richtlijn gezin met ouder met NAH,  en lees welke competenties een begeleider van gezinnen met NAH dient te hebben. Ga bij jezelf na welke van die competenties jij al denkt te hebben. Als jullie nog tijd hebben kan je dit ook met elkaar bespreken.