E-learning Informele Zorg

Een laag energieniveau bij de mantelzorger

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en dilemma’s bespreekbaar maken. Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet. Heeft oog voor processen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid bij de mantelzorger en naaste(n), toont begrip en geeft er woorden aan.
OnderwerpEen laag energieniveau bij de mantelzorger
WerkvormReflecteren en abstraheren
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauHBO

1 Lees casus 14 van de publicatie ‘Stilstaan om vooruit te komen’ ‘Mantelzorger van een naaste met een niet-aangeboren hersenletsel’.

  1. Stilstaan-om-vooruit-te-komen

Linders, L en Feringa, D. (2015).

Casuïstiekbundel rond het thema Informele Ondersteuning.
Utrecht : Wmo-werkplaatsen.

2 In het laatste gedeelte heb je gelezen dat Lidwien prikkelbaar en moe is. Ze heeft geen energie meer. Er zijn verschillende professionals bij dit echtpaar betrokken. Lidwien heeft een mantelzorgconsulent met wie ze de Ervaren Druk (EDIZ) besproken heeft. Bekijk op internet welke vragen de lijst EDIZ stelt aan mantelzorgers.

3 Wat is er volgens jou aan de hand waardoor de afnemende energie niet eerder door Lidwien en door de professionals is gesignaleerd? Je mag vrijuit denken en associëren. Noem in ieder geval 5 redenen.

4 Bekijk het onderstaande model van Witteveen & Kruijswijk (2018). Het model maakt zichtbaar hoe de mate van zelfredzaamheid is van de mantelzorger: voelt de mantelzorger zich krachtig of kwetsbaar. Ook kun je zien wat de inzet van de professional zou moeten zijn: licht of intensief.

Bron: Witteveen, E. & Kruijswijk, W. (2018)

1.Welk energie niveau denk je dat Lidwien heeft? Beargumenteer je antwoord.

2.Wat zou jij als mantelzorgondersteuner doen (gedaan hebben) om ervoor te zorgen dat Lidwien energieker blijft en het leven met Chester goed aan kan? Sluit aan bij wat er aan wel gedaan is. Welke interventie (in termen van het bespreekbaar maken) zou hieruit voort kunnen komen?