E-learning Informele Zorg

Niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

KerntaakHerkennen
Competenties-Hanteert structureel een vragende houding om te kunnen herkennen in hoeverre de gevolgen van NAH, karakter en de omgeving de situatie complex kunnen maken voor de naaste(n). Heeft veel kennis van NAH: de zichtbare en onzichtbare gevolgen, kan die kennis overbrengen o.a. door praktische voorbeelden te geven. Heeft een vragende houding naar de behoeften van de mantelzorger en weet hierop door te gaan.
OnderwerpNiet-zichtbare gevolgen van hersenletsel
WerkvormReflecteren
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauHBO

We gebruiken doorgaands de term ‘niet-aangeboren hersenletsel’ voor mensen die in de loop van hun leven schade aan de hersencellen hebben opgelopen. In de introductiefilmpjes in deze e-learning module heb je hierover gehoord. Er zijn heel veel verschillende oorzaken voor het ontstaan van hersenletsel. Globaal kunnen we het onderscheid maken in oorzaken die van buitenaf komen (ongeluk, geweld, whiplash) of oorzaken die van binnen komen (bloeding, zuurstofgebrek, tumor, infectie). De gevolgen kunnen heel divers zijn terwijl we toch over hetzelfde type hersenletsel hebben. Bovendien: Geen mens met hersenletsel is hetzelfde.

  1. We maken ook een onderscheid in zichtbare – en onzichtbare gevolgen van herenletsel. Scroll door de site over de zichtbare gevolgen van hersenletsel: hersenletsel-uitleg . Zijn de begrippen bekend? Zo niet, zoek ze op op internet.

 

  1. Op de site hersenletsel-uitleg vind je een lijst van gedragingen die kunnen voorkomen uit niet-zichtbare gevolgen bij hersenletsel. Bekijk de lijst zorgvuldig. Schrijf de woorden en termen die je niet kent, op. Zoek op internet naar de betekenis van deze woorden en termen. Schrijf ze op.

 

  1. Deze e-learning module gaat over de informele zorgers rond mensen met hersenletsel. Wanneer het hersenletsel net is ontstaan, krijgen zij al te maken met de niet-zichtbare gevolgen. Bekijk de volgende NAH TV video Relaties en hersenletsel over het leven van Hein en Kristien. Start bij 16:04 en ga door naar 20:21.
  2. Welke onzichtbare gevolgen (zie de lijst uit punt 2) geeft Kristien aan? Denk je dat Hein deze gevolgen ook onderkent? Zowel bij een ja als bij een nee: geef je argumenten.
  3. Welke behoeften denk je dat Kristien heeft? Maak daarin een onderscheid in behoeften naar Hein en behoeften naar de professionele ondersteuning. Welke vragen zou je Kristien willen stellen? Formuleer minstens 5 vragen.