E-learning Informele Zorg

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet….

KerntaakHerkennen
Competenties-Heeft kennis van NAH: de zichtbare én onzichtbare gevolgen en kan die kennis delen met de mantelzorger o.a. door praktische voorbeelden te geven. Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en dilemma’s bespreekbaar maken. Heeft oog voor processen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid bij de mantelzorger en naaste(n), toont begrip en geeft er woorden aan.
OnderwerpIk zie, ik zie wat jij niet ziet….
WerkvormReflecteren
SamenstellingIn drietal
Tijd45 minuten
NiveauHBO
  1. Kijk op de site Verder met hersenletsel en kies 3 subcategorieen waarin staat aangegeven dat er ervaringsverhalen verteld worden. Lees minimaal 2 ervaringsverhalen per subcategorie (dus 6 verhalen in het totaal). Welke kenmerken van Niet-aangeboren hersenletsel heb je gehoord en/of gezien? Welke kenmerken van Niet-aangeboren hersenletsel veronderstel je maar zijn niet direct zichtbaar?
  2. Op de leeromgeving waarin je nu zit (e-learning module Informele Zorg rond mensen met NAH) zie je verschillende illustraties waarin het thema ‘Mantelzorg’ centraal staat. Het zijn illustraties die passend zijn bij mantelzorgsituaties die complex en vaak langdurend zijn. Hieronder zie je een illustratie. Kijk goed naar deze illustratie.
  3. Wat zie je? Wat valt je op? Kijk goed naar alle details. Schrijf minimaal 3 van je waarnemingen op.
  4. Je gaat deze waarnemingen nu koppelen aan de ervaringsverhalen die je bij deel 1 van deze opdracht hebt gelezen. Bedenk nu wat de gevolgen van deze verhalen voor de directe mantelzorger kunnen zijn. Wat zie je in het plaatje hiervan terug? Schrijf minimaal 5 gevolgen op en probeer deze zo divers mogelijk te laten zijn.
  5. Wat wens je de mantelzorger toe? Kies een van de mantelzorgers uit de ervaringsverhalen of gebruik een ervaring uit je eigen omgeving. Schrijf deze mantelzorger een brief van maximaal ½ A4 waarin je gebruikt maakt van de kennis die je verkregen hebt uit bovenstaande opdrachten. Wees in je brief persoonlijk maar ook professioneel. Bedenk steeds wat je de mantelzorger zou toewensen op de korte en lange termijn.