E-learning Informele Zorg

Openingsvragen naar de mantelzorger

KerntaakVinden
Competenties-Heeft de intentie om op zoek te gaan naar de mantelzorger en de naaste(n). Kan op een passende manier contact leggen met de mantelzorger en naaste(n).
OnderwerpOpeningsvragen naar de mantelzorger
WerkvormErvaren en Toepassen
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauHBO

1 Bestudeer de praktische tips uit het document ‘Direct aan de slag met mantelzorgers’

Gebruik: Direct aan de slag met mantelzorgers!

2 Bespreek in je groepje welke van de 8 tips je niet helemaal helder zijn. Ga in gesprek om de tips te verhelderen.

3 Nu ga je deze tips koppelen aan casuïstiek. Je gaat op zoek naar casuïstiek waarin je wél degene met hersenletsel in beeld hebt maar nog niet de centrale mantelzorger. Je kunt je eigen casuïstiek (uit je werk of stage) gebruiken, je kunt zelf een casus verzinnen of je kunt gebruik maken van de casuïstiek die je vindt in literatuur (zie de literatuurlijst in deze e-learning module). Je kiest minimaal 3 casussen.

4 Bedenk bij elke casus welke van de tips het meeste van toepassing is. Schrijf op welke tips je gekozen hebt en welke argumenten je hebt om deze tips bij de betreffende casus te selecteren.

5 Bedenk vervolgens bij elke casus enkele openingszinnen om in contact te komen met de mantelzorger. Schrijf de openingszinnen helemaal uit.