E-learning Informele Zorg

Vindplaatsgericht werken

KerntaakVinden
Competenties-Heeft de intentie om op zoek te gaan naar de mantelzorger en de naaste(n). Kan op een outreachende manier contact leggen met de mantelzorger en anderen uit het sociale netwerk.
OnderwerpVindplaatsgericht werken
WerkvormReflecteren en Conceptualiseren
SamenstellingIndividueel
Tijd30 minuten
NiveauHBO
  1. In deze opdracht ga je op zoek naar waar je mantelzorgers kunt vinden en bereiken. Kijk goed naar de infographic mantelzorgers-beter-bereiken (Movisie).
  1. Ga in je eigen werksituatie, of misschien in je privéleven, waar je in contact kunt komen met mantelzorgers van mensen met hersenletsel. Bekijk of dat het Zorgpad (1) is of het Leefpad (2). Schrijf bij alle mantelzorgers op bij welke plek, beroepskracht of sociale media dat is.
  2. Bereid een korte presentatie (maximaal 15 minuten) aan je collega’s (of collega studenten) voor waarin je deze infographic uitlegt en achtergrondinformatie geeft. Gebruik hiervoor ook de informatie van  Zo bereikt u mantelzorgers: zes tips. Richt deze presentatie op mantelzorgers van mensen met hersenletsel. Vergeet daarbij niet door te klikken naar de links onderaan. Formuleer een aantal vragen of dilemma’s aan het einde van je presentatie.
  3. Bespreek met je leidinggevende óf en wanneer je deze presentatie kunt geven. Vraag na de presentatie aan je collega’s hoe zij deze informatie (gaan) gebruiken in hun werk rond mensen met hersenletsel.