E-learning Informele Zorg

Zorgtaken en arbeid combineren

KerntaakVinden
Competenties -Heeft de intentie om op zoek te gaan naar de mantelzorger en de naaste(n). Kan op een passende manier contact leggen met de mantelzorger en de naaste(n).
OnderwerpZorgtaken en arbeid combineren
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingDrietallen
Tijd30 minuten
NiveauHBO

1 Ga naar de volgende site en lees de home pagina van  Werk & Mantelzorg.  Voer de zoekterm ‘valkuilen’ in.

Stel je eens voor dat je vader of een andere dichtbije dierbare een hersenletsel heeft opgelopen en heel veel zorg nodig heeft. Jij levert die zorg. Maar je hebt ook een baan en werkverantwoordelijkheden. Theatergroep ‘De Nieuwe Koning’ heeft hierover een videofilmpje gemaakt. Kijk deze film via de volgende link:

3 Welke valkuilen denk je dat deze mantelzorger heeft? Maak gebruik van de tekst die je bij 1 hebt bestudeerd. Krijgt de manager voldoende signalen van de mantelzorger dat zij de taken niet goed kan combineren? Welke signalen herken je? Probeer zoveel mogelijk signalen op te schrijven. Bij welke valkuilen horen deze signalen volgens jou?

4 Denk je dat deze mantelzorger zich bewust is van het feit dat de taken moeilijk te combineren zijn? Zo ja, waaraan denk je dat te herkennen? Welke tips uit de link uit opdracht 1, kunnen voor deze mantelzorger bruikbaar zijn?

5 Stel dat deze mantelzorger zich geen mantelzorger noemt. Ze redeneert: “Dat doe je toch voor je vader”. Of dat zij het begrip ‘mantelzorger’ niet kent. Op welke manier of door wie denk je dat zij zich meer bewust kan worden van haar situatie? Stel je was haar vriend/ vriendin. Wat zou je doen? Bespreek je acties in je groepje en vergelijk de acties.