E-learning Informele Zorg

Instrumenten en methoden

KerntaakVersterken
CompetentiesHeeft kennis van bestaande instrumenten en methoden van sociale netwerkversterking.
OnderwerpInstrumenten en methoden
WerkvormAbstraheren
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
NiveauHBO

Voor deze opdracht maak je gebruik van de publicatie Aan de slag met sociale netwerken van Movisie. Je krijgt eerst een aantal vragen. Zoek het antwoord op, typ het antwoord in en kijk in hoeverre je het goed hebt gedaan.

1.Welk instrument gebruik je om familiebanden in kaart te  brengen?

2. Benoem wanneer een genogram passend zou zijn en wanneer je voor een ecogram zou kiezen.

3. Zijn er hulpmiddelen die je kunt gebruiken om een genogram te maken?

4. Welk instrument maakt onderscheid tussen familie, professional, samenleving en cliënten?

5. Noem tenminste 2 voordelen van de netwerkcirkel van Lensink.

6. Geef een korte samenvatting van de Mantelscan.

7. Uit welke fasen bestaat een Eigen Kracht Conferentie?

8. Scroll nog eens door het document Aan de slag met sociale netwerken. Naar welk instrument of welke werkwijze ben je nieuwsgierig geworden?

Ga op zoek naar aanvullende informatie en bepaal voor jezelf op welke manier je dit instrument of deze werkwijze kunt toepassen.

klik hier voor de antwoorden:  antwoorden

  1. Door het beantwoorden van de vragen heb je basiskennis opgedaan over instrumenten en methoden van sociale netwerkversterking. We gaan nu een stap verder. Kies een instrument of methode uit die jou aanspreekt en die je in jouw (toekomstige) werk zou kunnen gebruiken om het netwerk te versterken (maak een andere keuze dan in vraag 8). Ga zelf op zoek naar aanvullende informatie, je kunt daarvoor ook kijken in de Toolbox. Beschrijf in een zelfbedachte, realistische casus hoe het instrument of de methode zal worden gebruikt.