E-learning Informele Zorg

Netwerk rond mannelijke mantelzorgers

KerntaakVersterken
Competenties-Is in staat het netwerk bij elkaar te brengen, duidelijk te krijgen wie een rol kan spelen om ervoor te zorgen dat er een plan gemaakt wordt voor de toekomst. Faciliteert het organiseren van betekenisvolle activiteiten. Heeft aandacht voor wederzijdsheid en houdt rekening met de gedragskenmerken en belastbaarheid van degene met NAH. Heeft kennis over de kunst van het vragen stellen en kan dit in gesprekken inzetten om het perspectief van het netwerk te leren kennen. Daarbij heeft de professional aandacht voor wederzijdsheid.
OnderwerpNetwerk rond mannelijke mantelzorgers
WerkvormAbstraheren, Toepassen
SamenstellingDrietal
Tijd60-75 minuten
NiveauHBO
  1. Deze opdracht gaat over de goede afstemming in het netwerk van mannelijke mantelzorgers.
    Hiervoor kan je delen van de volgende publicatie lezen: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/Mannen-en-mantelzorg.pdf
    Lees pagina 1 t/m 11 van deze publicatie.
  2. Je ziet hieronder een plaatje uit dezelfde publicatie. Bespreek met elkaar de vooroordelen die uit dit plaatje spreken. Benoem er minimaal vijf.
    Bron: pagina 16 van  https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/Mannen-en-mantelzorg.pdf

 

3. Lees de volgende casus:

Salman werkt als docent in het basisonderwijs, groep 6 en 7. Hij doet dit werk al 8 jaar met veel plezier. Vorig jaar is zijn leven enorm veranderd. Zijn goede vriend kreeg een hersenletsel vanwege een aneurysma*.  Omdat die vriend alleen woont, pas sinds 2 jaar in Nederland is en nog niet zoveel mensen kent, heeft Salman verschillende taken op zich genomen. Zo plant hij de week samen met zijn vriend Abdul waar het gaat om dagbesteding, boodschappen, artsenbezoek, etc. Salman is vooral goed in praktische steun.

Abdul belt hem steeds vaker met vragen voor persoonlijke ondersteuning. Soms vindt Salman hem wat dwingend. Het wordt hem dan teveel om zijn werk, zijn jonge gezin en de verantwoordelijkheid voor Abdul te combineren.  Hij weet dat er nog meer mensen zijn die Abdul helpen maar die kent hij niet.

* Een aneurysma is een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader. Zo’n verwijding kan bijvoorbeeld in de buik, borstholte of hersenen voorkomen. Als de verwijding toeneemt, bestaat de kans op scheuren van een aneurysma. Een aneurysma komt vaker op hoge leeftijd voor.

4. Jij bent de sociaal werker vanuit Professionals in NAH. Bekijk de site globaal.

Je komt regelmatig bij Abdul thuis. Je hebt ook Salman wel eens gesproken als die er toevallig was. Je hebt gesignaleerd dat Salman zich ongemakkelijk voelt bij de vragen van Abdul; bijvoorbeeld om er eens samen op uit te trekken. Hij wil meer contacten maar weet niet goed hoe die invulling te geven. Je weet dat er andere mensen (mannen, vrouwen en studenten) zijn die (zorg)taakjes doen voor Abdul.

5. Bekijk de video over ‘mannen en mantelzorg’ in de filmlijst bij deze e-learning.

Wat herken je van de publicatie en van de video in de situatie van Abdul waar het gaat om mannelijke mantelzorgers?  Schrijf de door jullie gevonden kenmerken van de zorgopvattingen op.

6. Bespreek met elkaar het volgende:

Je wilt met de mensen die in Abdul’s netwerk zitten een avond plannen om te bespreken hoe een goede afstemming van de taken kan plaatsvinden. Je bespreekt deze avond met Abdul voor. Abdul wil alles wel en je merkt dat hij, alleen al in zijn ideeën, veel te veel hooi op zijn vork neemt. Dit heet ‘executief disfunctioneren’ en dat komt vaak voor bij mensen met hersenletsel Executief disfunctioneren bij NAH.  Welke van de onderstaande tips denk je dat kunnen helpen om Abdul wat af te remmen zodat hij met een realistische vraag komt bij zijn netwerk?  Motiveer je keuzes.


7.  Je weet nu dat Abdul vragen heeft aan zijn netwerk die gaan over sociale contacten of samen iets ondernemen. En de ideeën die hij heeft wil hij graag met zijn vrienden doen omdat het in zijn beleving mannen-hobby’s zijn: bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd of drummen. Hoe kan je nu hierop aansluiten als je weet dat de actieve mannelijke mantelzorgers daar niet veel voor voelen omdat ‘samen’ niet het uitgangspunt is maar wel ‘voor’ Abdel iets willen doen. Wat zijn de mogelijkheden om dit met de mensen op de georganiseerde avond te bespreken? Neem daarbij de volgende tips mee.


8. Hoe ga je deze avond, met de mensen rond Abdul, vormgeven? Maak een plannetje waarin je beschrijft:

a. welke inhouden uit de gesprekken met Abdul moeten aan de orde komen?

b. wat is het doel van deze avond?

c. welke positie neem jij als sociaal werker in?

d. hoe kan je je kennis over de gevolgen van hersenletsel meenemen in dit gesprek?