E-learning Informele Zorg

Netwerkbijeenkomst

KerntaakVersterken
Competenties- Is in staat het netwerk bij elkaar te brengen, duidelijk te krijgen wie een rol kan spelen om ervoor te zorgen dat er een plan gemaakt wordt voor de toekomst. Heeft kennis van bestaande instrumenten en methoden van sociale netwerkversterking en gebruikt dit om het netwerk te versterken.
OnderwerpNetwerkbijeenkomst
WerkvormAbstraheren, Toepassen
SamenstellingGroep (tweetal)
Tijd60 minuten
NiveauHBO

 

  1. Bekijk het volgende filmfragment over Uwe die mantelzorger is voor zijn partner Ilona. Jij bent als begeleider bij hen betrokken. Je hebt Uwe leren kennen als een man met een positieve instelling. De laatste tijd valt het op dat hij pessimistisch is. Hij komt gehaast en oververmoeid over. Uwe krijgt nu hij ouder wordt zelf meer last van lichamelijke ongemakken. Uwe wil er graag voor Ilona zijn maar door de zwaarte die hij ervaart wordt hij kortaf en somber.Het bij elkaar brengen van het netwerk kan het netwerk versterken en zo de mantelzorger verlichten. Om het netwerk bij elkaar te kunnen brengen is het van belang dat het netwerk eerst in kaart gebracht wordt.  Lees de tekst over het maken van een ecogram. Verdeel de rollen en breng het netwerk van Uwe in kaart. Je kunt gebruik maken van een sjabloon.
  2. a. Uwe (zie voorbereiding op volgende pagina).
    b. De sociaal werker.
  3. Jullie hebben nu gebruik gemaakt van een ecogram. Er zijn ook situaties waarbij een genogram passend zou zijn. Formuleer samen 2 voorbeelden waarbij jullie voor een genogram zouden kiezen.

Bron: https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/genogram.pdf

  1. Het netwerk is nu in kaart gebracht. Dit is een eerste stap in het daadwerkelijk versterken van het netwerk. Uwe doet nu veel alleen. Om zijn rol als mantelzorger vol te kunnen blijven houden is de ondersteuning van anderen noodzakelijk. In een netwerkbijeenkomst kan het netwerk worden voorgelicht over de situatie van Uwe en Ilona en kan er besproken worden wie er een rol kan spelen. Maak een plan van aanpak waarin jullie in 1 à 2 A4’tjes beschrijven hoe het netwerk bij elkaar gebracht wordt en hoe daar duidelijk kan worden wie welke rol kan spelen. Onderbouw jullie plan van aanpak met tenminste 3 bronnen. Zoek op Eigen Kracht Centrale, Toekomstberaad en Sociale Netwerk Versterking en op zelf bedachte zoektermen. Geef in jullie plan aan hoe jullie je rol als professional zien. Hoe kan de netwerkbijeenkomst bijdragen aan zingeving en persoonlijk herstel voor Uwe?

 

Te gebruiken bronnen:

https://www.youtube.com/watch?v=3Drxf0K1Nvw

www.movisie.nl/genogram.pdf

En in de literatuurlijst: Onderzoekers zijn net als uitvinders …toch?

De positie van Uwe

In grote lijnen beschrijven we hier hoe het informele netwerk van Uwe eruit ziet. Probeer in je rol te improviseren en verder vorm te geven aan het netwerk.

Je hebt goed contact met je zus Margreet. Zij is een grote steun voor je. Jullie bellen wekelijks en je kunt bij haar goed kwijt hoe je je voelt. Ze begrijpt je. Vanwege de afstand (85 kilometer) zien jullie elkaar niet heel vaak. Margreet heeft een dochter (Anna) die toevallig wel redelijk in de buurt woont. Jullie zien elkaar op verjaardagen.

Beide ouders zijn overleden.

Met je broer Piet is er weinig contact. Bij het overlijden van jullie vader heb jij je afzijdig gehouden vanwege de zorg voor Ilona. Dit heb je echter niet uitgesproken naar Piet waardoor er frustratie is ontstaan. Sindsdien spreken jullie elkaar alleen over regelzaken.

Voordat er bij Ilona complicaties ontstonden was je lid van een hardloopclub. Dit gaf je energie. Met Mario, één van de andere hardlopers, had je een goede klik. Jullie praatten tijdens het hardlopen over politiek waar jullie beiden in geïnteresseerd waren. Toen je niet meer mee kon doen aan de hardloopsessies is dit contact verwaterd.

Vanuit de organisatie Handje Helpen is er een vrijwilliger die Ilona gezelschap houdt wanneer je buitenshuis iets te doen hebt.