E-learning Informele Zorg

Vrijwilligerswerk in de verpleeghuiszorg

KerntaakVerlichten
CompetentiesWeet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden. Weet wat de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers zijn en stemt daarover af met de mantelzorger en leden uit het netwerk. Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie of ten behoeve van de mantelzorger en doet een warme overdracht naar desbetreffende coördinator.
OnderwerpVrijwilligers
WerkvormReflecteren en conceptualiseren
SamenstellingIndividueel
Tijd90 minuten
Niveauhbo

Heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan?

Ja? Maak een mindmap waarin je aangeeft wat je als positief ervaren hebt en waar jij in jouw rol als vrijwilliger tegenaan liep.
Nee? Maak een mindmap waarin je met kernwoorden aangeeft waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je onbekend bent met het vrijwilligerswerk in de omgeving of omdat je er nooit echt bij stil hebt gestaan.

Vervolgens laat je in een tekening of een beschrijving van ½ A4 zien wat jij al weet over vrijwilligers in de verpleeghuiszorg. Denk aan kenmerken en kwaliteiten van de vrijwilligers, de taken die zij uitvoeren, hoe zij samenwerken met professionals en met welke dilemma’s en knelpunten je denkt dat zij te maken krijgen.
Lees nu Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (Trimbos Instituut) tot en met pagina 22.

Trimbos

In hoeverre komt dat wat je gelezen hebt overeen met het beeld dat je in je tekening of beschrijving? Je gaat nu een aantal kernthema’s uit de tekst halen. Verdeel ze in 1) positieve elementen die bijdragen aan goed vrijwilligerswerk en 2) verbeterpunten.
Kies één verbeterpunt uit waar je verder mee aan de slag gaat. Ga eerst in andere bronnen op zoek naar wat er over deze kwestie gezegd wordt. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het onderzoek Aan de andere kant van de schutting.

Ga in een verslag of video in op de volgende punten.
– Wat is er precies aan de hand? Gebruik hiervoor tenminste 3 bronnen over hetzelfde thema.
– Wat is er nodig om verbetering aan te brengen? Wie is er dan aan zet en wat moet er precies gebeuren? Noem tenminste 2 concrete acties.
– Wat ga jij doen in jouw (toekomstige) werk om een positieve bijdrage te leveren aan de samenwerking met vrijwilligers? Noem tenminste 3 concrete punten en onderbouw ze met tenminste 3 bronnen.